Arbeid internasjonalt

Nansen Fredssenter arbeider på grasrotnivå med å styrke freds- og demokratiprosesser, i tett samarbeid med lokale og internasjonale partnerorganisasjoner.

Internasjonalt samarbeider Nansen Fredssenter med lokale og internasjonale organisasjoner og institusjoner. Kurs og opplæring i senterets faste kurs, «Dialog i konflikter» og «Fasilitering av dialog»,  inngår som del av langsiktige samarbeid og prosesser.

Eksempler på systematisk opplæring over flere år er samarbeidet med Afghanistankomiteen (NAC) i Afghanistan og et nettverk av sivilsamfunnsaktører i Polen, initiert av teleselskapet Orange.

OSCE ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights) i Polen er samarbeidspartner i et pilotprosjekt for å bygge kompetanse i å fasilitere dialog om migrasjon, med tanke på mulig utvidelse til andre land. Målet er å trene opp aktører i sivilsamfunnet til å fasilitere folkedialog, samt å bistå i konflikter mellom migranter og lokalsamfunn.

Nansen Fredssenter tilrettelegger også for inkluderende møteplasser i freds- og demokratiprosesser. Dialog i Chile er et omfattende program for møteplasser (Encuentro Nansen) som ble opprettet for å legge til rette for viktige og vanskelige samtaler mellom akademia, politikere og sivilbefolkning, forut og parallelt med grunnlovsprosessen.

Dialogopplæring er del av denne satsningen, som har pågått siden 2020. Nansen Fredssenters dialoghåndbok, som ble gitt ut på engelsk i 2019, er derfor oversatt til spansk og mapundungun.

 

Utvalgte eksempler på arbeid internasjonalt

"Dialog er for de modige" er noe man stadig hører flere chilenere si. Sitatet kan spores tilbake til Nansen Fredssenter som bruker det for å illustrere hvor viktig det er å stå i vanskelige samtaler og ikke gå sin vei.

Chile: Der ulike sannheter møtes

Nansen Fredssenters tilnærming handler om å oppnå dypere forståelse av hverandre. Dette er en tidkrevende prosess som virket fremmed på de kurdiske kvinnene som daglig konfronteres med konflikter de raskt må finne løsninger på.

Kvinnekamp, konflikt og dialog i Kurdistan

Dette er engasjerte folk som brenner for det de jobber med og de gruppene man jobber for. Et sterkt engasjement kan derimot stå i veien for en multipartisk tilnærming som er nødvendig i en dialogprosess. Dette fokuserte vi mye på under kurset

Christiane Seehausen, seniorrådgiver

Polen: Dialog som vaksine mot polarisering

Dialog

«En prosess hvor mennesker lytter til hverandre godt nok til å forandre seg ut fra det de lærer, og hvor en forsøker å ta det den andre er opptatt av inn i egen forståelsesramme, også når en er uenig. Ingen gir opp sin egen identitet, men alle anerkjenner tilstrekkelig den andres perspektiv, til at hun eller han vil oppføre seg annerledes overfor den andre.»

(Pruitt og Thomas: 2007)