Dialog i konflikter

Dette kurset er for deg som ønsker å utforske dialogens evne til å transformere konflikter til nye muligheter. Kurset passer for alle uansett bakgrunn.

Dialog er en egen form for kommunikasjon. I stedet for å overbevise og «vinne» over andre med fakta og argumenter, går vi i dybden, utfordrer hvordan vi forstår oss selv og vår relasjon til andre. I dialogen skaper vi et trygt rom for å uttrykke tanker, følelser, erfaringer og livsanskuelser – i dette rommet kan nye relasjoner utvikles, og brutte relasjoner gjenopptas. Samtidig styrkes mellommenneskelig kommunikasjon.

Les mer om dialogmetoden

Kursinnhold

«Dialog i konflikter» er et introduksjonskurs som tar for seg ulike temaer som kan bidra til å endre konflikter, inkludert verktøy for kommunikasjon og konfliktanalyse. Dette er et fem-dagers prosessorientert kurs med en rekke øvelser hvor deltakerne aktivt tar i bruk egne livserfaringer.

HOVEDKOMPONENTER

Identitet
Gjennom øvelser vil man lære mer om seg selv og hvordan man bygger tillitt i en gruppe. Fokuset ligger på betydningen av egen identitet i et kommunikasjonsforhold. Dette er også en inngang til å forstå dialogmetodikken.

Introduksjon til dialog
Vi introduserer senterets tilnærming til dialog, som metode og endringsprosess. Sammen utforsker vi konseptet gjennom øvelser hvor deltakerne utfordres til å reflektere over ulike elementer i en dialogprosess.

Aktiv lytting og kunsten å stille gode spørsmål
Vi blir kjent med to grunnleggende komponenter i en dialog: Aktiv lytting og dialogiske spørsmål. Gjennom øvelser vil deltakerne erfare disse verktøyene i praksis. Deltakerne skal også reflektere sammen over hvordan disse egenskapene kan utvikles.

Verktøy for konfliktanalyse
Konfliktanalyse er viktig i en transformerende dialogprosess. Med utgangspunkt i personlige eksempler, vil deltakerne ta i bruk de tre stegene i en konfliktanalyse:

  • Kartlegging av aktører, deres relasjoner og hvordan de påvirker hverandre. Analysen inkluderer også interne og eksterne faktorer som kan påvirke en konfliktsituasjon.
  • Analysere roten til konflikten og hovedproblemet.
  • Aktørenes posisjon, interesser og behov.

Dialog som verktøy for transformering av konflikt
Vi introduserer og reflekterer over dialogens rolle i en transformerende prosess. I denne kursdelen ser vi nærmere på teoretiske perspektiver og hvordan dialog er integrert i disse.

Fasilitatorens rolle
Kort introduksjon om fasilitatorens rolle. Enkelte vil også få muligheten til å fasilitere en dialog gjennom rollespill.

Introduksjon til folkedialog
Deltakerne blir bedre kjent med Nansen Fredssenters folkedialog-konsept.

 

Praktisk informasjon

VARIGHET: Mandag – fredag (ankomst søndag)

STED: Lokalt hotell i Lillehammer eller Nansenskolen

KURSAVGIFT: EUR 1090

MAKS ANTALL DELTAKERE: 25

Kurset er bygget opp slik at hver enkelt kan ta i bruk verktøyene og øvelsene i etterkant, både privat og profesjonelt.

*  Kurset gir ingen formell sertifisering, men du vil motta et bevis på fullført kurs hos Nansen Fredssenter. 

 

OFTE STILTE SPØRSMÅL

NESTE KURS: 17-21. juni

Nansen Fredssenter tar imot nye søknader til vårt neste kurs i "Dialog i konflikter". Velkommen til lærerike dager på Lillehammer i juni.

Les mer

One of the greatest learning points for me was that dialogue is a long process. The important part is that the parties sit together and listen to each other. Not necessarily trying to find a solution, but rather holding the space for each other – and with the help from the facilitator, finding a way to be able to live with each other.

Sofia Botzios, advisor OSCE

I come from this training as a different person - a person that has grown! Now I look forward to applying this knowledge in personal relationships, in my job, but also on a more structural level in society - in building peace or creating spaces for peace bulding.

Andrea Fritsvold, avdelingsleder Randsfjordmuseet