Dialogprosesser

I dialogprosesser arbeider vi systematisk med konkrete situasjoner som ofte er konfliktfylte, der partene trenger tid og rom til å snakke sammen. Nansen Fredssenters rolle er å legge til rette for samtaler i trygge omgivelser.

Dialogprosesser er et langvarig engasjement i en bestemt kontekst og på et spesifikt sted – for eksempel i et lokalsamfunn, på en arbeidsplass eller i et land. Hensikten er å skape endring i pågående og opprivende konflikter. I dialogprosesser arbeider vi med å bedre kommunikasjonen til tross for uenighet, og skape et samtalerom der alle opplever at deres stemme blir hørt.

I motsetning til forhandling er det ikke et mål i seg selv å finne løsninger på konflikten. Derimot kan dialogen skape et nytt samtaleklima og bedre utgangspunkt for fredelig sameksistens og mulige løsninger.

Bærekraft

I en dialogprosess vil vi oftest bistå aktører som har en nøkkelrolle i konflikten. Det kan være nasjonale myndigheter og institusjoner, en organisasjon eller enkeltpersoner som bor i regionen.

Et viktig prinsipp er at dialogprosesser må være forankret hos lokale aktører slik at kunnskapen og erfaringen blir igjen.

Kapasitetsbygging

I mange tilfeller kan dialogprosesser også inkludere kapasitetsbygging. Kapasitetsbygging handler om å bygge opp kompetanse og vilje til dialog. Et konkret virkemiddel er opplæring i dialogiske verktøy gjennom kurs og workshops.

Kapasitetsbygging kan bidra positivt til samfunnsutviklingen og være med på å bygge opp en robust dialogkultur som står seg over tid.

 

Nansen Fredssenter har erfaring med dialogprosesser i mange ulike kontekster og nivå: lokalt, regionalt og nasjonalt. Tidligere har vi blant annet gitt veiledning og støtte til organisasjoner, institusjoner, lokale og nasjonale myndigheter, universiteter og aktører i det sivile samfunn, både i Norge og internasjonalt.