Om Nansen Fredssenter

Å skape møteplasser for dialog på tvers av konfliktlinjer er senterets kjernekompetanse, utviklet gjennom praktisk erfaring i Norge og i konfliktområder i mer enn tretti år.

Nansen Fredssenter fremmer fred, menneskerettigheter, dialog og forsoning gjennom opplæring, formidling og dokumentasjon. Våre metoder er utviklet gjennom praktisk dialog- og fredsarbeid i Norge og internasjonalt.

Senteret tilbyr undervisningsopplegg, kurs og opplæring i dialog og fredelig konfliktløsning, legger til rette for dialog mellom parter i konflikt og arrangerer folkedialog om aktuelle tema, i Norge og med samarbeidspartnere internasjonalt.

Ved å legge til rette for dialog i delte samfunn bidrar Nansen Fredssenter til å bygge broer over etniske, kulturelle, politiske og sosiale skillelinjer. Å skape trygge arenaer for dialog krever kunnskap, verktøy og ferdigheter som formidles gjennom undervisning, kurs, seminarer og publikasjoner.

Nansen Fredssenter ble etablert i 2010 etter sammenslåing av Norsk Fredssenter (stiftet i 1988) og Nansen Dialog (etablert i 1994), er en av to virksomheter under stiftelsen Nansenskolen, og samlokalisert med folkehøgskolen.

Nansen Fredssenter er ett av sju freds- og menneskerettighetssentre i Norge som har grunnfinansiering over statsbudsjettet via Kunnskapsdepartementet. De andre sentrene er Arkivet, Falstadsenteret, HL-senteret, Raftostiftelsen, Narviksenteret og Det Europeiske Wergelandsenteret.

LES MER:

Vår tilnærming?
Kurs og workshops
Arrangere dialog
For skoler