Publikasjoner

Nansen Fredssenter publiserer jevnlig rapporter, håndbøker og fagartikler fra våre aktiviteter. Publikasjonene synliggjør hvordan dialogmetodikken er anvendelig for ulike grupper, områder og i ulike kontekster.

The Practical Approach of Public Dialogue

Boken byr på et dypdykk folkedialog, et konsept utviklet av Nansen Fredssenter. Folkedialoger kan blant annet bidra til å; motvirke polarisering og spenninger i et lokalsamfunn; sikre inkluderende prosesser og beslutningstaking; skape et trygt samtalerom for vanskelige tema; løfte hendelser, arrangementer og viktige samtaler i et lokalsamfunn. Med boken ønsker senteret å dele vår kunnskap, rotfestet i vår erfaringsbaserte metode og med praktiske eksempler. Boken er også en ressurs for alle som er interessert i dialog, fredsarbeid og konflikttransformasjon.

 

Dato 2024
Sider 124
Forfattere: Christiane Seehausen og Siri Syverud Thorsen

Les

Undervisningsopplegg: Snublesteiner og antisemittisme

Dette er et vandrende undervisningsopplegg som gir lærerne et verktøy til å snakke om Holocaust og antisemittisme. Hensikten er å fremheve menneskeverdet til enkeltmenneskene som ble ofre for nazismen, og samtidig utforske mekanismene bak antisemittismen og andre former for gruppefiendlighet. Målgruppen er hovedsakelig 9. og 10. trinn på ungdomsskolen. Likevel kan opplegget enkelt tilpasses alder, kunnskapsnivå, klassens egenart og lokale kontekst. Andre interesserte kan også benytte seg av opplegget.

 

Dato 2024
Sider 21

Les

Å bygge demokratiske kjerneverdier med dialog

I skoleåret 2022/2023, gjennomførte Nansen Fredssenter en kvalitativ evaluering av senterets faste undervisningstilbud til videregående skoler. Evalueringen gir et innblikk i senterets dialogiske pedagogikk.

 

Dato 2023
Sider 34
Forfatter Messelech Kebede

Les

Norge & Korona - en serie folkedialoger om pandemien og hva den gjorde med oss

Folkedialogturneen Norge & Korona var en satsing i regi av Nansen Fredssenter i 2021. I løpet av høsten gjennomførte senteret folkedialoger over hele landet med Norge & Korona som overordnet tema. Turneen har gitt oss mange viktige erfaringer, som er utgangspunkt for dette heftet.

 

Dato 2022
Sider 48
Forfattere Siri Syverud Thorsen og Christiane Seehausen

Les

Creating Space for Making Change

100 civil society actors from a variety of organizations and public institutions all over Poland are trained in dialogue and conflict transformation by Nansen Center for Peace and Dialogue (NCPD). This initiative from Orange Poland was a contribution to the celebration of 100 years of independence for Poland. The focus of Orange Poland, and the network of organizations, to train a wide range of civil society actors in dialogue and conflict transformation, is a much appreciated acknowledgement of the Nansen Approach. This provides a unique opportunity for constructive collaboration. The aim of this report is to assess the relevance of tools, methodologies and approaches that are introduced through NCPD training courses, and to increase our understanding of the context the participants work in, as well as their main concerns, achievements and challenges.

 

Dato 2019
Sider 46
Forfatter Norunn Grande

Les

Nansen Center for Peace and Dialogue Activities in Ukraine 2014-2016

This report describes visits made by representatives from Nansen Center for Peace and Dialogue (NCPD) in Ukraine between May 2014 and July 2016. The purpose of these visits was to explore the relevance of dialogue as an approach to deal with the ongoing conflict in Ukraine and to connect with local Civil Society Organizations (CSOs). Many years ago, when we started to work in the Western Balkans, we invited potential leaders from ex-Yugoslavia to prolonged dialogue sessions on what were the causes and the consequences of the war. Is reconciliation possible? How to rebuild trust and willingness to cooperate? How to develop structures that foster integration and unity? These dialog seminars led to the development of the Nansen dialogue method, which has been practiced in more than 100 seminars in Lillehammer and more than 200 in the Western Balkans.

 

Dato: 2017
Sider: 13

Les

Midwives for Peace in Rural Afghanistan

Summary of a project with midwives from ten districts in Afghanistan. The Nansen Center for Peace and Dialogue held two workshops in Kabul, coaching midwives in dialogue and communication skills.

 

Dato: 2015
Sider:
4
Forfatter
Norunn Grande

Les

Understanding the Other

«Understanding the Other”, by Steinar Bryn, Inge Eidsvåg and Ingunn Trosholmen, is a collection of texts explaining the Nansen Dialogue Method. It offers examples from dialogue work, explains how dialogue differs from debate, and gives practical advice on how to conduct a dialogue session.

 

Dato 2015
Sider 42
Forfattere Steinar Bryn, Inge Eidsvåg og Ingunn Trosholmen

Les

20 Years in the Eye of the Storm

“20 Years in the Eye of the Storm” is a collection of articles on the Nansen Dialogue Network pioneer work on dialogue in the Western Balkans between 1995 and 2015.

 

Dato 2015
Sider 181
Forfatter Kim Sivertsen (red.)

Les

Dialogue - a Tool for Overcoming Segregation

Summary of an ongoing project to further inclusion and dialogue between ethnic groups in Skedsmo.

 

Dato 2015
Sider 10
Forfatter Christiane Seehausen

Les

Hjem for å bygge landet? Artikler om migrasjon, fred og forsoning

Artikkelsamling om flyktninger som drar tilbake til hjemlandet for å bygge det opp igjen etter krig, samt artikler om migrasjon, fredsarbeid og forsoning.

 

Dato 2009
Sider 32
Forfatter Norunn Grande (red.)

Les

Inter-ethnic Dialogue

Article on the Nansen dialogue project in the Western Balkans.

 

Dato 2008
Sider 40
Forfatter Steinar Bryn

Les

Fredsundervisning

Manual om fredsundervisning, med øvelser og undervisningsplan.

 

Dato 2007
Sider 32
Forfatter Norunn Grande

Les

Dialog - mer enn ord

Samling med norske og engelske tekster om Nansen Dialognettverks arbeid i Vest-Balkan, utgitt i forbindelse med 10-årsjubileumet for Nansen Dialog (1995-2005).

 

Dato 2005
Sider 165
Forfatter Heidrun Sørlie Røhr (red.)

Les