Håndboken

Hvordan tilrettelegger man for prosesser der alle blir inkludert og lyttet til? Hva skal til for at mennesker som står i konflikter møtes og snakker sammen? Nansen Fredssenters dialoghåndbok formidler øvelser og verktøy for å initiere en dialogprosess – inkludert beskrivelser av hva som kan ligge bak konflikter.

The Nansen Handbook for Trainers in Dialogue and Conflict Transformation

I håndboken presenterer vi metoder og praktiske verktøy som kan brukes til å bygge tillitt mellom grupper og individer, og transformere konflikter til nye muligheter. I boken finner man en rekke aktiviteter og øvelser som senteret benytter under kurs, i undervisningsopplegg og tilrettelegging av dialogprosesser.

 

Håndboken er først og fremst utviklet for dem som arbeider med dialog og konfliktløsning, men kan brukes som en nyttig ressurs for alle som jobber med mellommenneskelige relasjoner.

 

Boken er utviklet på bakgrunn av senterets mangeårige erfaring med dialogarbeid både i Norge og internasjonalt. Vår metodikk er også inspirert av flere ledende praktikere og teoretikere innen dialog, freds- og forsoningsarbeid.

 

Håndboken er også oversatt til spansk, polsk, dari og mapundungun.

Les håndboken