Kurs og workshops

Nansen Fredssenter utvikler kurs med utgangspunkt i praktisk erfaring fra freds- og dialogarbeid. Kjernen i kursene er dialogiske prinsipper og metode, konfliktanalyse, samt fasilitering av dialog. Vi tilbyr årlig faste kurs med åpen påmelding. Senteret skreddersyr også kurs og workshops om ulike tema på forespørsel.

Dialog i konflikter

«Dialog i konflikter» er et introduksjonskurs som tar for seg ulike tema som kan bidra til å endre konflikter, inkludert verktøy for kommunikasjon og konfliktanalyse. Dette er et fem-dagers prosessorientert kurs med en rekke øvelser hvor deltakerne aktivt tar utgangspunkt i egne livserfaringer.

Les mer

Fasilitering av dialog

Kurset består av en rekke tema og verktøy som er nødvendig for å fasilitere en dialog. Dette er et femdagers prosessorientert kurs som tar for seg ulike sider ved fasilitatorens rolle. I løpet av kursdagene vil du få muligheten til å praktisere denne rollen gjennom rollespill og reflektere over de mange utfordringene en fasilitator kan stå overfor.

Les mer

Fasilitering av folkedialog

Ønsker du å lære hvordan man tilrettelegger for dialogiske samtaler i ditt lokalsamfunn? Da kan folkedialog være metoden du trenger. Senteret tilbyr årlig faste kurs i Lillehammer og kan skreddersyr kurs for egne grupper.

Les mer

Bestille workshop

Nansen Fredssenter organiserer kortere workshops innen en rekke tema – felles for alle er at de bygger på dialogiske prinsipper og metode.

Les mer

Kommende kurs