Kurs og workshops

Nansen Fredssenter utvikler kurs med utgangspunkt i våre egne og andres erfaringer fra freds- og dialogarbeid. Kjernen i kursene er dialogiske prinsipper og metode, konfliktanalyse, samt praktiske ferdigheter i å fasilitere dialog.

Dialog i konflikter

«Dialog i konflikter» er et introduksjonskurs som tar for seg ulike tema som kan bidra til å endre konflikter, inkludert verktøy for kommunikasjon og konfliktanalyse. Dette er et fem-dagers prosessorientert kurs med en rekke øvelser hvor deltakerne aktivt tar utgangspunkt i egne livserfaringer.

Les mer

Fasilitering av dialog

Kurset består av en rekke tema og verktøy som er nødvendig for å fasilitere en dialog. Dette er et femdagers prosessorientert kurs som tar for seg ulike sider ved fasilitatorens rolle. I løpet av kursdagene vil du få muligheten til å praktisere denne rollen gjennom rollespill og reflektere over de mange utfordringene en fasilitator kan stå overfor.

Les mer

Kommende kurs