Bestille workshop

Nansen Fredssenter organiserer kortere workshops innen en rekke tema – felles for alle er at de bygger på dialogiske prinsipper og metode.

I en dialogworkshop jobber vi med spesifikke tema, i større eller mindre grupper. I motsetning til våre kurs, som er et dypdykk i dialogmetoden, er en workshop en «smakebit» på vår tilnærming og kan gjennomføres over kortere tid.

En dialogworkshop kan være en fin anledning for deg å løfte et bestemt tema, et prosjekt eller som del av en større satsing. Vi skreddersyr alle våre workshops i samarbeid med deg som bestiller. Vanligvis inneholder våre workshop fire hovedelementer: Tematisk innledning, dialogøvelser, gruppeoppgaver og felles refleksjon.

Workshops kan gjennomføres på norsk, engelsk, tysk, spansk og fransk. Kostnad avhenger av innhold, sted, varighet og antall personer.

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon: post@peace.no

Eksempler på tidligere workshops

Dialogtrening for unge muslimske ledere

Nansen Fredssenter organiserte dialogworkshop for 40 ungdommer fra ulike moskeer på Østlandet. Workshopen var en del av et ledertreningsopplegg i regi av Muslimsk dialognettverk.

Et av målene med workshopen var å styrke lagfølelsen og gi ungdommen en anledning til å bli bedre kjent med seg selv og hverandre. Opplegget var basert på senterets dialogmetode, men skreddersydd for å fange opp unge muslimske ungdommers erfaringer i dagens Norge.

Les mer

Ungdommens hærpil - en samtale for tusen nye år

Nansen Fredssenter deltar i Ungdommens hærpil, Nasjonaljubileet 2030 sitt ungdomsprosjekt. I samarbeid med kunstnere og håndverkere, har senteret gjennomført workshops over hele landet med dialog og ytringsfrihet som tema. Målet er å møte ungdommene i deres nærmiljø og legge til rette for en trygg arena for meningsutveksling, refleksjon og kreativitet.

Les mer

Dialog og forsoning i Araucanía, Chile

Nansen Fredssenter har siden 2019 arbeidet med kapasitetsbygging og skapt møteplasser for dialog og forsoning i Chile. I Araucanía sør i Chile, har vi i samarbeid med syv universiteter gjennomført flere dialogworkshops hvor hensikten er å styrke dialogen og tilliten mellom urbefolkningen mapuche og den øvrige befolkningen. Disse samtalene har samlet urfolk, skogeiere, storbønder, studenter og mange andre som har stått i svært opprivende konflikter.

Les mer