Et mangfoldig fellesskap i skolen

Flere hundre skoleelever besøker Nansen Fredssenter hvert år sammen med sine lærere. Vi ønsker velkommen til øvelser, undervisning og samtaler om tema som angår elevenes hverdag og som styrker et mangfoldig fellesskap i skolen!

Skolebesøk

Nansen Fredssenter tar imot skoleklasser til undervisningsopplegg i senterets lokaler på Nansenskolen i Lillehammer, og kan også gjennomføre tilsvarende opplegg på den aktuelle skolen. Hvert besøk inkluderer ett valgfritt fordypningstema: Menneskeverd og rasisme, Demokrati og kulturelt mangfold, Konflikt og felleskap, eller Snublesteiner og antisemittisme.

Les mer

Dembra

Dembra-programmet (demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme) ved Nansen Fredssenter tilbyr kurs og veiledning i hvordan skolen mer bevisst og systematisk kan bygge demokratisk beredskap og forebygge fordommer, utenforskap og rasisme.

Les mer