Styret og fagråd

Nansen Fredssenters styre har overordnet ansvar for økonomi og drift av senteret. Nansen Fredssenter har også et fagråd som velger styret og gir innspill i faglige spørsmål.

Styret

Rådet