Et mangfoldig fellesskap i skolen

Flere hundre skoleelever besøker Nansen Fredssenter hvert år sammen med sine lærere. I tillegg får utvalgte ungdoms- og videregående skoler tilbud om et tettere samarbeid gjennom Dembra-programmet. Vi ønsker velkommen til øvelser, undervisning og samtaler om tema som angår elevenes hverdag og som styrker et mangfoldig fellesskap i skolen!

Skolebesøk

Nansen Fredssenter tar imot skoleklasser til undervisningsopplegg i senterets lokaler på Nansenskolen i Lillehammer, og kan også gjennomføre tilsvarende opplegg på den aktuelle skolen. Hvert besøk inkluderer ett valgfritt fordypningstema: Menneskeverd og rasisme, Demokrati og kulturelt mangfold, Konflikt og felleskap, eller Snublesteiner og antisemittisme.

Les mer

Dembra

Dembra-programmet (demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme) ved Nansen Fredssenter tilbyr kurs og veiledning i hvordan skolen mer bevisst og systematisk kan bygge demokratisk beredskap og forebygge fordommer, utenforskap og rasisme.

Les mer