Der ulike sannheter møtes – om arbeidet for dialog i Chile

Hvordan får man til dialog når den andre ikke vil? – Det er et spørsmål Nansen Fredssenter ofte får om sitt arbeid i Chile.

Alfredo Zamudio fra Nansen Fredssenter, taler til Grunnlovsforsamlingen 10. november 2021.

Etter opptøyene i oktober 2019 ble Nansen Fredssenter forespurt fra sivilsamfunn og myndigheter i Chile, om å ledsage prosessen fram mot en ny grunnlov. Gjennom to år har et dedikert team, med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet og den norske ambassaden i Santiago, tilrettelagt møteplasser for dialog og kapasitetsbygging.

Alfredo Zamudio, som selv er chilener og bosatt i Norge siden 1975, tok pause i rollen som direktør på senteret for å lede senterets satsning i Chile.

– Vi kan ikke gi diagnoser for hva som skjedde eller hva som må gjøres, men vi kan bidra til at folk snakker sammen og finner ut av ting, har Alfredo uttalt til chilenske medier.

Å lytte til hverandres sannheter

En upartisk holdning er et sentralt prinsipp i Chile-teamets arbeid. Dette fordi man jobber for at mennesker på tvers av skillelinjer kan møtes og fortelle hverandre sine sannheter. Men det er ingen enkel tilnærming, og for den enkelte kan det være en utfordrende øvelse.

Kort forklart eksisterer det en dyp mistillit mellom ulike deler av befolkningen, mye som følge av menneskerettighetsbrudd begått under det brutale militærdiktaturet til general Pinochet. Mange av samtalene handler også om den skjeve økonomiske fordelingen etter demokratiseringen i 1990 samt urbefolkningens krav til innflytelse og selvbestemmelse.

Møteplasser og kapasitetsbygging

I samarbeid med brede lag av sivilt samfunn og universiteter, har teamet tilrettelagt for

Encuentros Nansen, et møtested for dialog om aktuelle tema som opptar befolkningen. I kjølvannet av dette har det også blitt gjennomført en rekke workshops og seminarer.

Men i lokale kontekster der samtaleklimaet oppleves svært polarisert, kan det være vanskelig å samle ulike stemmer til dialog. Derimot har det vært mulig å skape møteplasser for kapasitetsbygging. Det vil si å bygge kraft og motivasjon for etter hvert å ta del i samtaler som går i dybden på betente konflikter.  

For å skape god forankring på grasrotnivå, samarbeider senteret også tett med mange lokale aktører. Dette inkluderer organisasjoner og nettverk, 10 universiteter, kommuner, myndigheter og trossamfunn. I 2021 organiserte teamet i Chile hele 23 tredagers dialogworkshops som samlet 424 deltakere totalt. I tillegg har man gjennomført 37 webinarer som til sammen har nådd ca. 25.000 mennesker. Av disse har 3 vært rettet mot Colombia i samarbeid med lokale partnere innen sivilt samfunn, privat sektor samt ordføreren i Cali.

For teamet i Chile har vært viktig å dokumentere prosessen underveis. Erfaringene fra Chile kan være av stor nytte for senterets videre arbeid med andre freds- og dialogprosesser.

Krevende politisk landskap

I juli 2021 fikk senteret en henvendelse fra rektorer ved syv universiteter samt den katolske biskopen i regionen Araucanía, sør i Chile. I denne regionen stiller også urfolksgruppen Mapuche flere krav til myndighetene om jord og anerkjennelse. Denne henvendelsen vakte stor medieinteresse både nasjonalt og internasjonalt, med over 180 presseomtaler om senterets arbeid.

– Diskresjon og forsiktighet er nødvendig for ethvert dialogarbeid. Siden de nødvendige betingelsene for å fasilitere en politisk dialogprosess ikke var til stede, valgte vi kun å tilby kapasitetsbygging her, forklarer Alfredo.

Samtidig er det verdt å merke seg at disse workshopene også er utformet slik at menneskemøtene, på tvers av bakgrunner og meninger, også gir rom for læring og nye perspektiver. Blant de som deltok i disse samtalene finner vi skogeiere, storbønder, mapuchefolk, studenter og mange som har kjent på opprivende konflikter.

Samtalene i Araucanía fortsetter ut 2022. Som et konkret resultat av dette arbeidet skal senterets dialoghåndbok også publiseres på mapudungun, mapuchefolkets språk.

"Dialog er for de modige"

"Dialog er for de modige" er noe man stadig hører flere chilenere si. Sitatet kan spores tilbake til Nansen Fredssenter som bruker det for å illustrere hvor viktig det er å stå i vanskelige samtaler og ikke gå sin vei.

– Dialog er for de modige, fordi man må våge å høre at andre kan ha en annen versjon enn en selv, utdyper Alfredo.

Mot utgangen av 2021 ble Alfredo invitert til grunnlovsforsamlingen for å tale til de folkevalgte som nå skriver landets nye grunnlov. Disse menneskene representerer mangfoldet av ulike versjoner om fortid og nåtid i Chile.

 – Vi har ulike forståelser av det som har vært, men vi kan bli enige om veien vi ønsker å gå, sa Alfredo fra podiet.

Nansen Fredssenter fortsetter arbeidet i Chile fram til desember 2022, når Chile har fått en ny grunnlov. Da har senteret ledsaget landet i tre år.