Fasilitering av folkedialog

Ønsker du å lære hvordan man tilrettelegger for dialogiske samtaler i ditt lokalsamfunn? Da kan folkedialog være metoden du trenger. Senteret tilbyr årlig faste kurs i Lillehammer og kan skreddersyr kurs for egne grupper.

En folkedialog er en annerledes og tilrettelagt samtale der aktiv lytting og genuine oppfølgingsspørsmål er viktige ingredienser. Som et slags dialogisk folkemøte er folkedialoger åpne og inkluderende arenaer der hvem som helst kan delta. Ofte kan folkedialoger omhandle sensitive, konfliktfylte eller kontroversielle tema. Målet er alltid å få de oppmøtte til å dele personlige erfaringer og kanskje bedre forstå de man ikke er enige med.

Dette kan folkedialog bidra til:

 • Motvirke polarisering og spenninger i et lokalsamfunn
 • Sikre inkluderende prosesser og beslutningstaking
 • Skape et trygt samtalerom for vanskelige tema
 • Løfte hendelser, arrangementer og viktige samtaler i et lokalsamfunn

Hva lærer du?

Kurset legger vekt på innsikt og praktisk øvelse i hvordan man fasiliterer folkedialoger. Fasilitering handler om å skape et trygt rom der de som deltar i folkedialogen opplever at de kan dele åpent og ærlig. I løpet av kurset vil deltakerne øve på verktøyene en fasilitator har til rådighet for å skape denne tryggheten. I tillegg vil du få konkrete tips til hvordan man planlegger og organiserer slike dialoger. I sum vil kurset gi deg det du trenger for å kunne tilrettelegge for viktige og demokratifremmende samtaler.

Hvem passer det for?

Kurset egner seg for alle som ønsker å arrangere inkluderende samtaler i nabolag, på arbeidsplassen eller for å løfte viktige samtaler i lokalsamfunn.

* Noe erfaring med dialogarbeid eller tidligere deltakelse på introduksjonskurset «Dialog i konflikter» er en fordel, men ikke et krav for å delta.

Les mer om dialogmetoden.

Kursinnhold

HOVEDKOMPONENTER

 1. Dialog og fasilitering
 • Innsikt i dialog som metode, perspektiv og tilnærming
 • Temabasert dialog og folkedialog
 • Innføring i fasilitatorrollen og dens ansvarsområder
 • Praktisk øvelse i fasilitering av folkedialog
 1. Aktiv lytting og gode spørsmål
 • Øvelse og innsikt i aktiv lytting
 • Hva lytting gjør med oss som mennesker
 • Kunsten å stille undersøkende og oppfølgende spørsmål
 1. Å skape et trygt rom
 • Hva gjør et rom trygt og dialogisk?
 • Hvordan skaper man et slikt rom?
 • Øvelse i tillitsbygging
 1. Organisering av folkedialog
 • Steg i planlegging av en folkedialog
 • Folkedialogens muligheter og begrensninger

 

Praktisk informasjon

VARIGHET Fem dager

HVOR Nansen Fredssenter eller lokalt hotell i Lillehammer (for faste kurs)

SPRÅK Engelsk eller norsk

I tillegg kan vi gjennomføre på tysk og spansk for skreddersydde kurs. 

MAKS ANTALL DELTAKERE 18

KURSAVGIFT EUR 1090

Kurset er bygget opp slik at hver enkelt kan ta i bruk verktøyene og øvelsene i etterkant, både privat og profesjonelt

Kurset gir ingen formell sertifisering, men du vil motta et bevis på fullført kurs hos Nansen Fredssenter.

 

OFTE STILTE SPØRSMÅL

NESTE KURS: 23-27. september 2024

Nansen Fredssenter tar imot nye søknader til vårt neste kurs i "Fasilitering av folkedialog". Velkommen til lærerike dager på Lillehammer i september.

Les mer