Velkommen til kurs i folkedialog, 9-12. februar

Nansen Fredssenter inviterer til et rendyrket kurs i organisering og fasilitering av folkedialoger! Kurset holdes på Lillehammer 9. – 12. februar 2023 på Lillehammer.

OBS: Til alle som har søkt kursplass før 16. desember: Vi ber deg om å sende inn en ny søknad. På grunn av teknisk svikt i forbindelse med overgang til nytt datasystem, har alle innsendte søknader før denne datoen blitt slettet fra vårt system. Vi beklager sterkt det inntrufne.

SØK HER   

Ønsker du å legge til rette for viktige samtaler i ditt lokalmiljø? Da kan folkedialog være metoden du trenger. En folkedialog er en annerledes og tilrettelagt samtale, der regler, aktiv lytting og genuine oppfølgingsspørsmål er grunnleggende. Som et slags dialogisk folkemøte, er folkedialoger åpne, inkluderende arenaer der hvem som helst fra et lokalsamfunn inviteres til å delta. Ofte kan folkedialoger omhandle sensitive, konfliktfylte eller viktige temaer, og målet er alltid å få de oppmøtte til å dele personlige erfaringer og kanskje bedre forstå de man ikke er enige med.

I dette kurset vil du få innsikt og praktisk øvelse i hvordan man arrangerer, men også fasiliterer, en folkedialog. Fasilitering innebærer å skape et trygt rom der deltakere opplever de kan dele åpent og ærlig. I løpet av kurset vil deltakere øve på verktøyene fasilitatoren har til rådighet for å skape denne tryggheten, samt tilegne seg konkret kunnskap i planlegging og organisering av slike dialoger.

I sum vil kurset gi deg det du trenger for å kunne tilrettelegge for viktige demokratifremmende samtaler der oppmøtte opplever at deres deltakelse i samtalefellesskapet er verdifull og viktig.

PRAKTISK INFO

NÅR? 9. – 12. februar 2023 

HVOR? Nansen Fredssenter, Lillehammer

SPRÅK: Norsk

KURSAVGIFT: 5000 NOK (inkluderer kurs og lunsj)  

SØKNADSFRIST: 1. februar

VIKTIG INFORMASJON

 • Overnatting ordnes av deltakere selv etter at de har mottatt eventuelt positivt svar på søknaden. Informasjon og anbefalinger vil bli gitt til de som får plass på kurset.
 • Det er begrenset antall plasser på kurset. Plassene utdeles fortløpende, også før søknadsfristen er gått ut. Det anbefales derfor å søke tidligst mulig.
 • Interesserte deltakere bør helst ha noe erfaring med dialog fra før, men det er ikke et krav. Deltakelse i Nansen Fredssenters kurs «Dialog i konflikter» er en fordel.

SØK HER

HVA INNEHOLDER DETTE KURSET?

1. Dialog og fasilitering

 • Innsikt i dialog som metode, perspektiv og tilnærming
 • Kunnskap om spesifikt temabasert dialog og folkedialog
 • Grundig innføring i fasilitatorrollen og dens ansvarsområder
 • Praktisk øvelse i fasilitering av folkedialog

2. Lytting og spørsmål

 • Øvelse og innsikt i dyp lytting
 • Forståelse for hva lytting gjør med oss som mennesker
 • Kunsten å stille undersøkende og oppfølgende spørsmål

3. Å skape et trygt rom

 • Kunnskap om hva som konstituerer et trygg dialogisk rom
 • Forståelse i hvordan man skaper et slikt rom
 • Øvelse i tillitsbygging

4. Organisering av folkedialog

 • Steg i planlegging av en folkedialog
 • Muligheter og begrensninger med folkedialoger

LES MER: Gir rom for de vanskelige samtalene