12 år gamle Alfredo så sin egen far bli arrestert – 50 år etter jobber han for forsoning i Chile

Han har selv vært på flukt og vet hva det vil si å leve i et diktatur. I dag er norsk-chilenske Alfredo Zamudio sentral i arbeidet med å hele gamle og nye sår i Chile.

Siden 2019 har Alfredo Zamudio ved Nansen Fredssenter vært sentral i arbeidet for dialog og forsoning i Chile. Foto: Claudia Leisinger.

11. september markerer Chile 50 år siden militærkuppet. Fremdeles preges landet av stor sosial ulikhet og en rekke politiske utfordringer.

I over fire år har Alfredo Zamudio ledet Nansen Fredssenters arbeid i Chile, og skapt møteplasser for dialog og forsoning. Arbeidet som til nå har vært lite kjent i norsk offentlighet, ble til i etterkant av opptøyene i 2019, da folk tok til gatene med krav om ny grunnlov og sosiale reformer. Senterets arbeid i Chile får støtte fra Utenriksdepartementet og den norske ambassaden i Santiago. 

– Vår tilstedeværelse har vært et forsiktig diplomatisk og faglig arbeid, i tett samarbeid med sivilt samfunn og universiteter. Senteret har bidratt med kapasitetsbygging, men også lagt til rette for møteplasser. Hensikten har vært å styrke tilliten mellom chilenere og vise vei mot en felles fremtid, forteller Zamudio.

11. september 1973: Militæret angriper presidentpalasset i Santiago, hvor den sittende presidenten Salvador Allende ble drept.

Mistet alt han eide

Fredssenteret på Lillehammer har spisskompetanse i dialog og fredelig konflikthåndtering, men en viktig årsak til at senteret fikk oppdraget, er Alfredos bakgrunn og livshistorie.

Dagen etter at general Augusto Pinochet styrtet den lovlig valgte regjeringen i 1973, ble Alfredos far arrestert og dømt til tre års fengsel. Alfredo ble alene som 12-åring og måtte greie seg selv. Tre år senere ble hans far løslatt på flyplassen i Santiago ved hjelp av den norske ambassadøren Frode Nilsen, som ledsaget dem begge til flyet som førte dem til Norge.

– Norge reddet min far og meg fra diktaturets vold. Det er et stort privilegium å gjøre et lite stykke arbeid, med støtte fra norske myndigheter, for å hele sårene som fremdeles preger vår samtid i Chile, sier Zamudio.

Alfredos far, Alfredo Zamudio Concha (nr. fem fra venstre), i fengsel i Arica 1973.

Samlet 32 000 til samtaler om fremtidens Chile

Siden 2019 har senteret nådd over 32 000 mennesker gjennom ulike dialogaktiviteter i Chile.

– Vi holdt hjulene i gang også under pandemien, og merket en stor interesse for å snakke med «den andre». En ting er uenigheten i den politiske verdenen, den andre er hvordan vanlige folk ønsker å finne varige løsninger på hvordan man kan leve sammen i et uenighetsfellesskap, sier Zamudio og fortsetter: 

– Gjennom våre dialogmøter og workshops har vi samlet studenter, akademikere, urfolk, aktivister og politiske ledere på toppnivå til samtaler om Chiles fremtid.

Samarbeid er en viktig suksessfaktor og årsak til at senteret har klart å nå ut til mange mennesker. Nansen Fredssenter har samarbeidet med over 50 lokale og nasjonale aktører, deriblant universiteter, kommuner, lokalsamfunn, organisasjoner og privat sektor som har bidratt og deltatt i senterets aktiviteter.

MANGE ÅPNE SÅR: I fire år har Nansen Fredssenter skapt møteplasser for dialog og forsoning. Her fra en av våre dialogworkshops i Temuco, sør i Chile.

Det tar tid å bygge tillit

Chilenerne er et folk som har mye å snakke om. En vond fortid og mange åpne sår har gjort det vanskelig å skape møteplasser der perspektiver kan utveksles og utfordres.

– Dialog er en mulighet til å si og høre ting man ellers ikke pleier å forholde seg til. Utfordringen er å oppmuntre og gjøre rommet trygt nok til at deltakerne forblir i samtalen, selv når det er ubehagelig, avslutter Zamudio.

Onsdag 14. september inviterer Nansen Fredssenter og Nansenskolen til en samtale med Alfredo om arbeidet for dialog og forsoning i Chile. Se Facebook-arrangement.