Skolebesøk

Nansen Fredssenter tar imot skoleklasser til undervisningsopplegg i senterets lokaler på Nansenskolen i Lillehammer, og kan gjennomføre tilsvarende opplegg på den aktuelle skolen.

Skoletilbudet til Nansen Fredssenter består av to økter. En fast økt som er felles for alle skoleopplegg, og en valgfri fordypningsøkt. Den første økten tar for seg temaene dialog, identitet og fordommer. Disse temaene er grunnleggende for at elevene både skal forstå sin egen rolle som aktører i et demokratisk samfunn, og hva mangfold og fellesskap betyr i praksis.

TVERRFAGLIG TEMA: Demokrati og medborgerskap
VARIGHET: 3 timer

LÆRINGSMÅL:

 • Forstå hvordan dialog er ulikt fra debatt
 • Erfare dialog som samtaleform
 • Utforske hvordan alle har sammensatte identiteter koblet til forskjellige gruppetilhørigheter, og at forestillingen om «jeg/vi» påvirker forestillingen om «de andre»
 • Forstå mekanismene bak fordommer og hvilke virkninger fordommer kan ha

Den andre økten er en fordypning i ett av fire tema som skoleklassene selv kan velge. De fire fordypningstemaene er:

 • Menneskeverd og rasisme
 • Demokrati og kulturelt mangfold
 • Konflikt og fellesskap
 • Snublesteiner og antisemittisme

Menneskeverd og rasisme

Alt handler ikke om rasisme, men rasisme finnes over alt. I Norge tenker vi ofte at rasisme handler om enkeltmennesker som opptrer rasistisk, men rasisme handler like mye om hvordan det norske samfunnet, gjennom århundrer, har assosiert og rangert verdier og egenskaper på bakgrunn av hvor mye melanin man har i huden.

LÆRINGSMÅL

 • Forstå hva rasisme og hverdagsrasisme er
 • Å sette individets ord og handlinger i en større kontekst av makt og struktur
 • Utvikle en bevissthet om hvordan de selv kan ivareta menneskeverdet

Demokrati og kulturelt mangfold

Norge har i dag en mer mangfoldig befolkning enn tidligere. Dette bidrar til å utvide elevens verdensbilde, men kan også føre til større ulikhet og uenighet. Fordypningstemaet «demokrati og kulturelt mangfold» veileder elevene til å se forbi det som skiller oss, til alt  som knytter oss sammen.

LÆRINGSMÅL

 • Øke forståelse for demokratisk kultur og verdier, som toleranse, frie valg, respekt og den enkeltes tros- og ytringsfrihet
 • Utforske og utfordre forståelse av hva det vil si å være norsk
 • Få innsikt i hvordan kultur er dynamisk og varierer over tid, rom og situasjoner

Konflikt og fellesskap

Ordet konflikt assosieres ofte med ubehag, stress, usikkerhet og vinn-eller tap-situasjoner. Fordypningstemaet «konflikt og fellesskap» gir elevene enkle øvelser og verktøy til å forstå konflikt som noe naturlig og en mulighet for endring og økt forståelse.

LÆRINGSMÅL

 • Utforske hva en konflikt er, og dens potensiale for endring
 • Få kjennskap til dialog som metode for å håndtere konflikter
 • Reflektere over egen og andres rolle i en konflikt

Snublesteiner og antisemittisme

Dette er et vandrende undervisningsopplegg laget i samarbeid med Jødisk Museum i Oslo. Her får lærerne et verktøy til å snakke om Holocaust og antisemittisme. Hensikten er å fremheve menneskeverdet til enkeltmenneskene som ble ofre for nazismen, og samtidig utforske mekanismene bak antisemittismen og andre former for gruppefiendlighet. Målgruppen er hovedsakelig 9. og 10. trinn på ungdomsskolen. Likevel kan opplegget enkelt tilpasses alder, kunnskapsnivå, klassens egenart og lokale kontekst. Andre interesserte kan også benytte seg av undervisningsopplegget.

Dette opplegget legger opp til at man selv kan lage og gjennomføre en byvandring i sitt nærområde, knyttet til Holocaust og de jødiske ofrene i Norge. Nansen Fredssenter tilbyr også undervisning med byvandring i Lillehammer.

Last ned undervisningsopplegget HER.

Er dette noe for din klasse eller har du spørsmål? Ta kontakt.

Uenighet og misforståelser kan føre til større konflikter og når vi snakker slik som vi snakker nå blir det lettere å forstå hvorfor man selv og andre mener slik som man gjør.

Hassan Salameh

Besøket ved Nansen Fredssenter gir lærerne en mulighet til å bringe ny kunnskap inn i undervisningen. De kan for eksempel gå videre inn i tema som kommer opp under besøket ved fredssenteret. De får også innblikk i en dialog-metodikk som delvis også kan bringes inn i klasserommet.

Assefa Farris, rådgiver IMDi

Vi skulle ta stilling til en påstand om likestilling, at kvinner må passes på. Slikt har vi ikke snakket om tidligere i klasse-sammenheng, bare med hverandre utenfor timene. Å løfte det frem som i dag har helt klart en verdi. Vi har fått vite om andres meninger, og samtidig lært mer om hvorfor de mener det de mener. Jeg opplever en slik åpenhet som positiv

Emine Selin Kacar