Norge og Korona – en serie folkedialoger om pandemien og hva den gjorde med oss

I høst reiser Nansen Fredssenter landet rundt på folkedialogturné. Vi inviterer til samtaler om hvordan pandemien har endret oss som samfunn og individer.

Nansen Fredssenter inviterer hele landet til samtaler om pandemien. Foto: Kirsti Hovde.

I samarbeid med sentre som biblioteker og kulturhus, gjennomfører vi denne høsten fysiske folkemøter i lokalsamfunn over hele Norge.

– Målet med dialogturneen er å tilrettelegge for viktige samtaler i kjølvannet av koronapandemien. Pandemien har rokket ved enkeltindividers hverdag, samfunnets kultur og organisering, men også hvordan vi i fellesskap forstår konsepter som tillitt, frihet, sikkerhet, ulikhet, overvåkning, og ansvar, forteller prosjektleder og dialogfasilitator, Siri Syverud Thorsen ved Nansen Fredssenter.

Hvorfor folkedialog?

En folkedialog er en annen type samtale enn en debatt eller en panelsamtale. Alle oppmøtte inviteres til å dele erfaringer og lytte til hverandre på en ærlig, utfordrende og åpen måte. Personlige erfaringer, refleksjoner og meninger er i fokus fremfor tall, fakta og argumentasjon. En dialogfasilitator ledsager samtalen, men tar ingen styring på samtalens innhold.

– Vi gir ordet til folket selv, hvor hvem som helst kan møte opp, fortelle, undre og lytte i fellesskap. Sentralt i den dialogiske metoden er at utfordringer, konflikter og kriser gir muligheter for transformasjon og utvikling. Vi tror folkedialogene kan skape rom for dette, sier Thorsen.

En folkedialog er en ærlig samtale hvor alle inviteres til å lytte, fortelle og undre i fellesskap. Foto: Kirsti Hovde.

Turnéplan

Her kan du se høstens turnéplan for «Norge og korona». Flere folkedialoger gjennomføres våren 2022, og oppdateres fortløpende. Kanskje kommer vi til et sted nær deg?

20.09 Kjøpsvik, Kjøpsvik Bibliotek

28.09 Skedsmo, Lillestrømbibliotekene

30.09 Dokka, Lands Museum

08.10 Kristiansand, Stiftelsen Arkivet

14.10 Gran, Gran Bibliotek

19.10 Lillehammer, Lillehammer Bibliotek

28.10 Elverum, Norsk Skogmuseum

For påmelding og mer informasjon, se egne Facebook-arrangement eller vår Facebook-side. Alle arrangementer har gratis inngang.

Folkedialogturneen «Norge og korona» er støttet av Fritt ord.