Brobygging i lokalsamfunn for å berge villaksen

Nansen Fredssenter har gitt ansatte ved Nasjonalt Villakssenter opplæring i dialogmetodikken. Målet er å skape rom for styrket kommunikasjon mellom aktører i næringa, og transformering av betente konflikter.

BROBYGGERE: Fv. Alf Olsen Jr., Tone Løvold og Hege Persen fra Nasjonalt Villakssenter.

I høstlige omgivelser på Lillehammer, inviterte senteret i samarbeid med Nasjonalt Villakssenter, til et dedikert kurs i dialog og konfliktransformering. I løpet av fire dager i september, ble et tjuetalls deltakere kurset i hvordan dialog kan brukes til å analysere og endre konflikter, samt hvordan kommunikasjonen mellom interessenter kan styrkes ved aktiv lytting og gode spørsmål.

Alf Olsen Jr., daglig leder ved Nasjonalt Villakssenter, er initiativtager til kurset.

– Vårt mandat er å være en brobygger mellom de ulike aktørene som er involvert i forvaltningen av norsk villaks. Det ligger potensielle spenninger mellom fiskere, kraftprodusenter og eiere av fiskevald. Lakselus og rømming fra oppdrettsnæringen bidrar også ytterligere til konfliktbildet. Vi tror at dialog kan skape bedre forståelse på tvers av interesser, forklarer Olsen.

Med på kurset deltok også Besøkssenter Rovdyr, et nasjonalt senter som formidler kunnskap om rovdyr i Norge. Fortellingene om konfliktlandskapet både hos rovdyr og villaks bærer mange likheter og høylytte følelser, og gir dermed grobunn for verdifull erfaringsdeling.

Alf Olsen Jr., daglig leder ved Nasjonalt Villakssenter, er initiativtager til dialogkursert.

Ingen «quick fix»

Nasjonalt villakssenter jobber for å bevare og styrke kunnskapsgrunnlaget for norsk villaks og har avdelinger i Lyngdal, Lærdal, Namsos og Tana – samtlige steder med lange kulturtradisjoner for elvefiske.

– Det overrasker meg hvor like spenningene er uansett hvor i landet man befinner seg. Ved å snakke sammen blir vi bedre skodd på å motvirke og håndtere konflikter. Samtidig må tillitt bygges over tid, og det er ingen «quick fix», forteller Hege Persen fra Nasjonalt Villakssenter i Tana.

Styrke barn og unges medansvar og engasjement

Hun får støtte av kollegaen Tone Løvold fra Namsos, som også vektlegger behovet for dialog i opplæringen av dagens unge.

– Mye av metodikken har overføringsverdi til hvordan vi formidler naturveiledning for barn og unge. Det er viktig at vi på tvers av generasjoner styrker medansvaret og forståelsen for villaksens økologiske og kulturelle plass i samfunnet, men også hvordan vi sammen skaper fremtidige løsninger for en mer bærekraftig forvaltning, tilføyer Løvold.

ROLLESPILL: En effektiv og utfordrende øvelse som styrker kommunikasjonsferdighetene.

– Laksefiske er bolyst og kultur

Med verktøykassa fylt opp med dialogiske redskaper, kan ny kunnskap brukes til å bedre kommunikasjonen, samhandling og bærekraftig forvaltning i lokalsamfunn, for eksempel gjennom åpne folkemøter.

– Vi ser at interessen for laksefiske har smuldret opp over tid, og det er en overhengende fare for at denne kulturtradisjonen går tapt for nye generasjoner. Vi er internasjonalt forpliktet til å ta vare på villaksen. Villaks er bolyst, kultur og verdiskapning, og ikke minst en del av vår felles historie. Det er i alles interesse å bevare laksen, og uten god dialog dør laksen, avslutter Olsen.