Lillehammer vgs. tar skolemiljø på alvor

Samarbeidet med Nansen Fredssenter har en positiv effekt på elevene og bidrar til å skape et rausere skolemiljø, ifølge lærer Halvor Høystad. Gjennom tre uker i starten av skoleåret har senteret kjørt undervisningsopplegg for samtlige VG1-elever ved Lillehammer Videregående skole.

DIALOG PÅ TIMEPLANEN: Nansen Fredssenter ønsker skoleelever velkommen til øvelser, refleksjoner og samtaler om tema som angår elevenes liv.

Det kan være krevende å finne en trygg plass i et nytt skolefellesskap med mange ulike mennesker. Dagens unge vokser også opp i et samfunn som er mer mangfoldig enn tidligere. Det betyr at man må øve på å leve i fellesskap med ulikhet og uenighet. Elevene som deltok på undervisningsopplegg gjennom Nansen Fredssenter fikk en annerledes skoledag – med dialog, identitet, fordommer og rasisme på timeplanen.

– Vi gjør dette som et tiltak overfor våre nye elever. Det er bra å tidlig bryte ned førsteinntrykket og hvordan vi ser på hverandre. Å bygge et godt og trygt klassemiljø som er trygt for alle tar tid, og vi tror at dette bidrar til at elevene blir bedre skodd til å håndtere forskjeller, sier lærer Annlaug Skyttermoen, ved Studiespesialisering.

En mer inkluderende skolekultur

Lillehammer videregående har gjennom en årrekke benyttet seg av fredssenterets skoletilbud, og har tidligere vært Dembra-skole. Ifølge lærerne og skoleledelsen har samarbeidet bidratt til å skape et mer inkluderende skolemiljø. Nytt av året er at skoleopplegget gjennomføres for samtlige førsteårselever.

– Etter mange års fartstid som lærer, opplever jeg at våre elever er mer inkluderende og tolerante overfor annerledeshet enn for noen år tilbake. Jeg tror det er mange årsaker til dette, men samarbeidet med Nansen Fredssenter har utvilsomt vært et viktig bidrag.

Det forteller Halvor Høystad, lærer for Teknologi- og Industrifag. Han mener at det gir elevene stor verdi å supplere verktøykassa med innsikter i dialogmetodikken. Ifølge Høystad vil erfaringene herfra komme dem til gode, også videre ut i arbeidslivet.

– Etter to år med skole skal de rett ut og få seg lærlingkontrakt. Arbeidslivet stiller høye krav og det forventes en høy grad av selvstendighet og at de fungerer bra i et arbeidsfellesskap. Dette er en fin forsmak på hva som venter dem på en arbeidsplass hvor de må håndtere ulikhet og uenighet. Samtidig er det med på å utvikle deres kommunikasjonsferdigheter.  

SUPPLERER VERKTØYKASSA: Elevene ved Teknologi- og Industrifag deltar i undervisningsopplegg gjennom senteret. Dette gir også en forsmak på arbeidslivet, sier lærer Halvor Høysand.

Samtaler som utfordrer

Flere av elevene forteller at de har fått en bedre forståelse av sine medelever etter dagen med Nansen Fredssenter. En av dem er Zaeed Ifzal som akkurat startet på førsteåret ved Studiespesialisering.

– Til å begynne med var det kanskje litt kleint, men etter hvert løsnet det. Flere tok mot til seg og ønsket å dele. Det var greit da vi snakket om identitet og fordommer, og hvor viktig det er å ikke dømme noen for den de er eller den vi tror de er.

– Jeg er selv av pakistansk opprinnelse og har kjent på stigmatisering på bakgrunn av gruppetilhørighet. For å motarbeide ytterligere polarisering i samfunnet, må vi starte med oss selv og konfrontere egne fordommer. Da trenger vi kunnskap om hverandre, hvem vi er og hva vi står for.   

Even Madsen Kragerud ved Elektro og datateknologi påpeker verdien av å bli utfordret.

– Alle har meninger, men de færreste er vant til å bli utfordret til å dele i fellesskap. Det var fint å høre meningene til de andre i klassen. Når vi sitter sammen i en sirkel oppleves det trygt, det var respektfullt og alle fikk komme til ordet. Jeg tror dette er bra for klassemiljøet.

Saeed Ifzal, førsteårselev ved Studiespesialisering, mener at man må søke kunnskap om hverandre for å konfrontere egne fordommer.

Øve på fellesskap og demokratisk deltakelse

Annlaug Skyttermoen fremhever at undervisningsopplegget faller godt inn i læreplanen og skolens dannelsesmandat.

– Vi opplever at undervisningen er faglig godt forankret. Elevene trener på meningsutveksling og lærer forskjellen mellom dialog og debatt. Dette er grunnleggende viktig for å utvikle demokratiske ferdigheter og deltakelse. I samfunnskunnskap jobber vi nå med kapittelet om sosialisering, hvor vi snakker mye om identitet og gruppetilhørighet. Dagen med Nansen Fredssenter har gitt oss mange gode knagger som vi kan ta med oss inn i undervisningen.

Gir elevene sosial kompetanse

Ifølge Erlend Sætren, kontaktlærer for Studiespesialisering, er undervisningen med på å styrke elevenes sosiale kompetanse. Samtidig fremhever han at koronapandemien har forsterket dette behovet ytterligere.

– For de fleste har overgangen fra det digitale til en normal skolehverdag gått bra, men pandemien har gått ut over de mest sårbare. Dessverre har noen falt fra og sliter med å komme tilbake. Blant dem som er tilbake kan det også være vanskelig å kaste seg fram og eksponere seg. For disse kan det være tryggere å sitte bak pulten og følge instrukser. Vi trenger å styrke elevenes delaktighet og medansvar – rett og slett å være en del av et fellesskap igjen, avslutter Sætren.

Dembra-veileder, Line Røst Thorsrud, i samtale med elever ved Elektro og datateknologi. Et innblikk i dialogmetodikken kan gjøre elevene bedre rustet til å håndtere forskjeller både i klasserommet og samfunnet.

Har din skole behov for undervisningsopplegg? Ta kontakt eller les mer om vårt tilbud for skoler.

LES MER: Setter ord på egne fordommer

LES MER: Byvandring om snublesteiner og antisemittisme