Setter ord på egne fordommer

Gjennom høstsemesteret gjennomførte Nansen Fredssenter flere skolebesøk med elever fra Lillehammer og Hellerud videregående skoler. Ifølge Assefa Faris, minoritetsrådgiver ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), har innsikten i dialogmetodikken hatt en positiv effekt på elevene og klassemiljøet.

Nansen Fredssenter ønsker skoler velkommen til øvelser, undervisning og samtaler som engasjerer elevenes liv og som styrker et mangfoldig fellesskap.

Hva betyr det å vokse opp i et Norge som er mer mangfoldig enn noensinne? Hvordan kan elever balansere mellom å ivareta sin identitet og rolle, og samtidig være en del av et inkluderende og mangfoldig skolefellesskap? Dette er spørsmål som Nansen Fredssenter har reflektert over sammen med skoleklasser ved Lillehammer og Hellerud videregående skoler gjennom høsten.

– Vi ser at elevene har et veldig godt utbytte av besøket hos Nansen Fredssenter. Dialog er en god metodikk for å løfte fram temaer som engasjerer elevenes liv. De lærer seg å snakke og lytte til hverandre på en annen måte enn de kanskje er vant til. For lærerne er det også positivt, og mange forteller at de blir kjent med elevene på en ny måte, sier Faris.  

Han vektlegger også turen til Lillehammer som en verdifull opplevelse for elevene:

– Jeg tror mange elever kjenner at det er godt å komme ut av klasserommet. Det betyr noe å reise ut av Oslo til et annet sted og ha eierskap til en felles opplevelse. Å sitte i en sirkel sammen med sine lærere oppleves også inkluderende og annerledes. Samtidig har senteret flere flinke og kunnskapsrike formidlere som møter elevene på en god måte.

DIALOG PÅ TIMPELANEN: Dagen hos Nansen Fredssenter byr på mange interaktive øvelser som setter elevene i sentrum.

Styrket skolesamarbeid

Siden 2015 har Hellerud videregående skole sendt skoleklasser til Lillehammer. I 2021 fikk senteret besøk av både første- og andreårselever, siden fjorårets skolebesøk ble utsatt grunnet pandemien. Nytt av året er at Nansen Fredssenter har inngått en samarbeidsavtale med Lillehammer videregående skole.

– Vi er heldig stilt som har en såpass god ressurs i nærmiljøet. Fra tidligere har vi gode erfaringer med Nansen Fredssenter gjennom Dembra-programmet, og vi ønsket å videreføre dette arbeidet. Vår elevmasse er bredt sammensatt med elever fra mange nasjonaliteter. Erfaringene hos Nansen Fredssenter gir både elever, lærere og skoleledelse verdifull kompetanse i å håndtere kulturforskjeller og annerledeshet, sier Asgeir Bjørklund, assisterende rektor ved Lillehammer vgs.

– Vi gjør dette som en satsning overfor VG1-elever fordi det bidrar til å utvikle et godt klasseromsfellesskap tidlig. Opplegget faller også godt under læreplanen og skolens dannelsesmandat som helhet. Jeg tror at erfaringen hos Nansen Fredssenter kommer elevene til gode også utenfor skolen og senere ut i arbeidslivet, utdyper Bjørklund. 

Hassan Salameh, elev ved Hellerud vgs. opplevde at besøket hos Nansen Fredssenter gav mange nye innsikter.

Inkluderende fellesskap

For skolesamarbeidene med Hellerud og Lillehammer er den overordnede tematikken i oppleggene dialog, identitet og fordommer. Sammen med elevene utforsker vi hvordan dialog skiller seg fra debatt, og hvordan dialog kan brukes til å utvikle et godt samtalefellesskap i klasserommet. Videre bruker vi forståelse av identitet som en viktig byggekloss for å skape trygghet i et fellesskap. Sentralt i disse samtalene er begrepene fordommer og rasisme

Faris trekker fram «rasismetreet» som eksempel på en god øvelse.

– Det er mange øvelser som appellerer til elevene og skaper mye engasjement. «Rasismetreet» er nyttig fordi det hjelper med å sette ord på egne fordommer, reflektere over hvor rasisme kommer fra og ikke minst hvilke konsekvenser det har for oss selv og våre medmennesker.

– Jeg likte godt øvelsen «Kongen og prinsessen». Det var nyttig å lytte til de andre meningene i klassen og overraskende å se hvor ulike forståelser vi hadde av samme historie. Uenigheter og misforståelser kan føre til større konflikter, og når vi snakker slik som vi snakker nå blir det lettere å forstå hvorfor en selv og andre mener slik som man gjør, forklarer Hassan Salameh, elev i 2STA ved Hellerud vgs. 

– Holdningsskapende arbeid tar tid

Faris opplever at besøket hos Nansen Fredssenter bærer frukter blant østkantungdommen ved Hellerud. Samtidig understreker han hvor viktig det er å jobbe med disse temaene over tid.

– Holdningsskapende arbeid er naturligvis noe som tar tid, og et enkelt besøk er ikke nok. Derfor er dette noe vi gjør fast for våre elever hvert år. Verktøyene, øvelsene og metodikken har også stor overføringsverdi til klasserommet. Her om dagen brukte vi øvelsen «dialogisk speedate». Dette ble en fin opplevelse for mange. Særlig en av elevene ble berørt, følte seg lyttet til og hun utbrøt: «This is my moment to shine!».

RASISMETREET: En populær øvelse som hjelper å sette forstå sammenhengen mellom rasismens mange uttrykk (greinene) og de strukturelle årsakene bak (røttene).