Byvandring og samtaler om snublesteiner og antisemittisme

Et nytt vandrende undervisningsopplegg skal synliggjøre ofrene for Holocaust lokalt og invitere til samtaler om hvordan fordommer og gruppefiendtlighet kan motarbeides.

Elever og lærere ved Åretta ungdomsskole deltok i piloten for byvandringen.

I 2021 ble det lagt ned snublesteiner til minne om sju personer med jødisk avstamning som bodde i Lillehammer under krigen, og som ble ofre for Nazismen.      

Sammen med Innlandet fylkeskommune, Lillehammer kommune og Stiftelsen Lillehammer Museum, arrangerte fredssenteret en uke med ulike aktiviteter for å fremheve livene til disse enkeltpersonene. Hensikten med snublesteinprosjektet er å anerkjenne ofrenes menneskeverd og å lære av historien.       

Å «snuble» over syv jødiske skjebner

Snublesteinprosjektet ble startet opp i 1994 av den tyske kunstneren Gunter Demning. Siden da har 75 000 steiner blitt lagt ned i Europa – 721 av disse i Norge. Hver stein representerer en person som ble offer for nazismen.      

– Ved å «snuble» over disse steinene inviteres elevene til å reflektere over hvem disse enkeltmenneskene var, hvordan de levde, hvordan lokalsamfunnet var i deres samtid, samt hva som skjedde med dem, forteller Hanna Bakland ved Nansen Fredssenter.

Et nødvendig samtalefellesskap

Arbeidet med nedleggelsen gav ny innsikt i en til nå glemt del av Lillehammers lokalhistorie, og introduserte samtidig en ny måte å snakke om Holocaust. Dette var utgangspunktet for utviklingen av undervisningsopplegget som lanseres våren 2022.      

Sammen med Jødisk Museum i Oslo, Dembra og Det mosaiske Trossamfunds veivisere, har Nansen Fredssenter utviklet et opplegg som kaster lys over holocaust i et lokalhistorisk perspektiv.

– Vi ønsker å skape et samtalefellesskap som stimulerer elever til å forstå hverandre og bryte ned skillelinjer. I tillegg synliggjøres fordommene og gruppefiendligheten som lå til grunn for Holocaust, og aktualiserer denne tematikken til dagens Norge, forklarer Bakland.  

Syv snublesteiner er lagt ned utenfor stasjonen på Lillehammer til minne om lokale personer med jødisk avstamming som ble ofre for Holocaust.

En vandring tilbake i tid

Undervisningsopplegget er todelt. Den første delen er en byvandring om snublesteiner. Elevene vandrer mellom lokale, historiske steder relatert til andre verdenskrig og ofrene som det er lagt ned snublesteiner for. Vandringen består både av historiefortellinger og dialogøvelser. Våren 2021 ble det gjennomført en pilot av byvandringen for 9. og 10. trinn på alle ungdomsskoler på Lillehammer.

Gir lærerne verktøy for samtaler om antisemittisme

Den andre delen er en verktøykasse med øvelser om antisemittisme som kan gjennomføres i klasserommet. Gjennom øvelsene vil elevene få en bedre forståelse for tankegodset bak antisemittismen og hvordan den har kommet til uttrykk opp gjennom historien. Verktøykassen skal også utprøves i flere skoleklasser i Norge før lanseringen.       

– Tilbakemeldingene fra elever og lærere har vært svært positive. Gjennom prosjektet har vi også fått mange nye samarbeidspartnere lokalt og nasjonalt, som har bidratt til å forankre dialogmetodikken bredt, avslutter Bakland.