Isfit 2021: Kunnskap er makt, derfor må vi snakke om det!

Også i år leverer Nansen Fredssenter dialogkurs til Isfit, som er verdens største studentfestival.

Studenter fra hele verden deltar i Isfit – Den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim byr på ti dager med dialog, kulturelle begivenheter og workshops. Årets festival setter fokus på utfordringer og muligheter med kunnskap, og blir den første som gjennomføres digitalt.

Dialog har en egen plass under stundetfestivalen, og for å kunne gjennomføre dialogmøter samarbeider Isfit med Nansen Fredssenter – som gjennom flere år har bidratt med undervisning i dialogiske metoder og praksis.

Studenter fra konfliktområder deltar i dialog

Isfit inviterer studenter fra land som opplever konflikter, til å snakke om utfordringer og muligheter i hjemlandene. Dialogprosessene blir planlagt og gjennomført av Isfits gruppe for dialog og konflikthåndtering.

Fredssenteret skreddersyr kurs for studentfestivalen, i år med et spesielt fokus på såkalt temabaserte dialoger – samtaler om utfordrende eller kontroversielle tema.

-Isfit ønsker å skape et dialogrom for studenter fra konfliktfylte områder. Der kan de snakke mer åpent og ærlig om utfordringene de opplever i sine hjemland. Deltakerne bestemmer selv tema, slik at de utvikler eierskap til prosessen, forteller Christiane Seehausen, seniorrådgiver ved Nansen Fredssenter.

Erfaring fra Chile, Polen og Irak

Bildet viser en tidligere dialog-gruppe i Isfit. I år ble festivalen gjennomført via nettet.

Normalt holder Nansen Fredssenter kursene med fysisk deltakelse, men i år ble plattformen digital på grunn av Koronaviruset.

-Isfit gjennomfører hele festivalen digitalt, og deltakere fra Polen og Ungarn inviteres til digitale dialoger nå i februar, forteller Seehausen.

-På fredssenteret har vi snart ett års erfaring med dialoger online, og med deltakere fra blant annet Chile, Polen og Irak. Denne erfaringen ble kjærkommen kunnskap for Isfit-studentene som også må bruke internett til sine dialogaktiviteter, forklarer Seehausen.

Lærte hovedprinsipper for dialog

Det første kurset for Isfit-gruppen ble hold på Lillehammer i oktober i fjor. Deltakerne lærte da om hovedprinsippene i Nansen Fredssenters dialogmetode – aktiv lytting, å stille gode spørsmål og å vise empati og respekt. Nå i januar holdt Hanna Bakland og Seehausen et digitalt kurs over fire dager om rollen som tilrettelegger for dialog.

-Jeg var selv en del av dialoggruppen til Isfit i 2015, da vi inviterte studenter fra Rwanda, Burundi og Sør-Afrika. Også den gangen fikk vi kursing fra Nansen Fredssenter, så nå er sirkelen sluttet for min del, sier Hanna Bakland, som er dialogrådgiver ved Nansen Fredssenter.

Gir fredspris til «METU LGBTI+ Solidarity»

Alfredo Zamudio bidro med erfaringer fra Chile – der dialogmøter over internett er mye brukt til å bygge tillit. Siri Syverud Thorsen presenterte erfaringer som co-fasilitator under digitale dialoger i Polen, Irak, USA og Syria.

Isfit blir arrangert hvert andre år, og i 2021 er datoene 11-22. februar. Studentfestivalen deler også ut en fredspris som i år går til den tyrkiske organisasjonen «METU LGBTI+ Solidarity» – som over lang tid har jobbet for et mangfoldig samfunn og inkluderende undervisning for alle, i en tid der Tyrkia skaper utfordringer for menneskerettighetsaktivister og folk som definerer seg som LGBTI+.