Fornyet innsats mot fordommer og fiendtlighet i Hedmark og Oppland

Nansen Fredssenter vil nå tilby programmet Dembra til skoler i Hedmark og Oppland, i samarbeid med Holocaustsenteret i Oslo. Dembra skal styrke arbeidet mot fordommer og gruppefiendtlighet i skoler, og er et tilbud om kompetanseutvikling for lærere og skoleledere. Den tidligere fotballproffen og OL-vinneren Anita Rapp-Ødegaard blir koordinator.

Anita Rapp-Ødegaard er nyansatt hos Nansen Fredssenter i Dembra-prosjektet

Anita har frem til nå ledet prosjektet Sunn Idrett, rettet mot ungdom.

-Vi er svært glade for å ha fått Anita med på laget i det viktige arbeidet mot fordommer og gruppefiendtlighet. Hun kjenner området, har solid erfaring fra arbeid med skoler, er god til lagbygging og har samtidig internasjonal erfaring, sier Alfredo Zamudio, leder for Nansen Fredssenter.

Dembra står for “demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme”, og tar utgangspunkt i den enkeltes skoles erfaringer. Tilbudet er gratis, og er skapt ut fra erkjennelsen av at en demokratisk kultur basert på deltakelse og kritisk tenkning, er det som gir den beste forebyggingen av holdninger som truer demokratiet.

-Jeg kan knapt tenke meg noe mer meningsfylt å jobbe med. Nansen Fredssenter og Dembra tar tak i en av dagens viktigste utfordringer i samfunnet, nemlig at meningsutvekslingen både i Norge og i utlandet bærer stadig mer preg av polarisering og fiendtlighet, framfor forsøk på å forstå hverandres utgangspunkt, sier Anita.

Er dette noe for din skole? Ta kontakt!

-Lærere og rektorer som ønsker å jobbe sammen med oss er velkomne til å ta kontakt. Vi får mange henvendelser og det er veldig lurt å være tidlig ute, oppfordrer Anita Rapp-Ødegaard, som starter i den nye jobben 4. mars.

Nansen Fredssenter arbeider for fred gjennom kurs og dialogopplæring i Norge og internasjonalt, og med å legge til rette for dialog ved konflikter. I Norge samarbeider senteret også med skoler og kommunale etater som etterspør kunnskap om dialog, og som ber om råd angående konflikthåndtering.

Anita Rapp-Ødegaard nås på 906 70 761 eller anita@peace.no.