Folkedialog 25. april: Dilemmaer i krig og fred

Som en kick-off til Nansenseminaret, arrangerer senteret folkedialog med tema «dilemmaer i krig og fred» på Nansenskolen tirsdag 25. april.

Med Russlands angrepskrig mot Ukraina som bakteppe, vil vi denne tirsdagskvelden åpne for en samtale om hvilke dilemmaer vi opplever at vi og verden står overfor.

Hva gjør krig med meg? Har jeg et ansvar for hva staten gjør? Hva skjer med ytringsrommet når det er krig? Hvordan ønsker vi flyktninger fra krig velkomne i Norge? Hvilken plass har pasifisme i dag? Hvordan vinner man en krig? Hva håper jeg, og hva frykter jeg?

En folkedialog er en arena for refleksjon der alle som ønsker det kan snakke sammen om et komplisert tema. Her er det rom for å stille vanskelige spørsmål, uttrykke tvil og usikkerhet, samt uttrykke et mangfold av perspektiver og meninger. Samtalens innhold er det deltakerne i folkedialogen selv som bestemmer.

Sted: Nansenskolen, tirdag 25. april kl. 18.00 (lett servering fra kl. 17.45)

Arrangementet er åpent for alle interesserte. Meld deg på HER.

NB: begrenset antall plasser, vær ute i god tid.