Et ærlig møte mellom generasjoner

«Dialog bygger broer mellom generasjoner» – det kom fram under Nansen Fredssenters folkedialog.

– Det overrasker meg at de unge er nysgjerrige, og ønsker å lytte til oss og våre livserfaringer, sa en av de godt voksne deltagerne innledningsvis under folkedialogen på Nansenskolen.

Folkedialogen rundet av senterets dialoguke Pockets of Peace. 20 unge voksne mellom 18-30 ble invitert til en uke med samtaler om forventninger, følelser og virkelighetsoppfatninger mellom unge og eldre generasjoner. Gjennom uken fikk de utvikle dialogiske metoder og erfare hvordan dialog kan skape større forståelse for hverandre, både lokalt og i internasjonalt i konfliktområder.

Gjennom dialogen får jeg både utfordret mine perspektiver, men det gjør meg også tryggere på hva jeg selv mener.

Kraften i den gode samtalen

Til folkedialogen inviterte Nansen Fredssenter en gruppe gjester til å representere den eldre generasjonen. Tema for dialogen var «ærlige generasjonsmøter». Med dette som utgangspunkt, ble det en personlig og utilslørt samtale om hvordan man forstår hverandre som generasjoner.

– Jeg merker hvor godt det er for meg å bli eksponert for andres tanker. Gjennom dialogen får jeg både utfordret mine perspektiver, men det gjør meg også tryggere på hva jeg selv mener – å snakke sammen slik vi gjør nå gir meg håp for framtida, delte en av de unge i samtalen.

Først når ulike generasjoner kommer sammen, kan man anerkjenne hverandres styrker, kunnskaper samt forstå hvilke felles utfordringer vi står overfor.

Behov for å snakke sammen

Jeg vil gi et godt råd til de unge som har foreldre og besteforeldre. Snakk med dem, be dem om å skrive ned deres liv og refleksjoner.

Berøringspunktene var mange, deriblant hvordan generasjonene håndterer klima- og miljøproblematikk, respekt for hverandre, samt hvordan teknologi påvirker relasjonene mellom unge og voksne.

Samtidig ble det løftet fram et behov for at generasjonene snakker mer sammen, anerkjenner ulike kunnskaper og styrker, men også hva man kan lære av hverandre.

– Jeg vil gi et godt råd til de unge som har foreldre og besteforeldre. Snakk med dem, be dem om å skrive ned deres liv og refleksjoner. Jeg skulle ønske at jeg gjorde det samme med mine besteforeldre, ytret en av de frammøtte fra Besteforeldrenes Klimaaksjon.

Ved å snakke sammen i en dialogisk samtale oppnår man bedre forståelse for hverandre.

Er generasjonsgapet i ferd med å tette seg?

Nansen Fredssenters folkedialog demonstrerer at mange deler de samme bekymringene og perspektiver på utfordringer i vår tid som krever et felles engasjement og ansvarsfølelse – på tvers av generasjoner.

Derimot er det lett å fokusere på forskjeller heller enn likheter. Dialog kan fungere som en vaksine mot konflikter, men det er også en kraftig vitamindose for økt forståelse mellom generasjoner.

Pockets of Peace er støttet av Den norske UNESCO-kommisjonen.