Dialog-håndbok utgis på Afghanistans største språk

Nansen Fredssenters dialog-håndbok er nå oversatt til dari. Boken spiller en viktig rolle når flere hundre nye dialog-ambassadører blir kurset, under en økt satsing på dialog i Afghanistan.

Minst 5 000 afghanere skal nås i løpet av de neste månedene, via flere hundre nyutdannede dialog-ambassadører.

Kvinner og ungdom blir inkludert i dialog-opplæringen, og ikke bare de tradisjonelle mannlige landsbylederne og religiøse ledere. De påfølgende tre årene står flere provinser for tur. Det er utvalgte lokalsamfunn i provinsene Badakshan og Ghazni/Jaghori som først får opplæring i dialog, inkludert metoder som kartlegging av konflikter og tilrettelegging av dialog på en mest mulig inkluderende måte.

Afghanistankomiteen har hatt regien i oversettelsen av Nansen Fredssenters håndbok «Nansen Handbook for Trainers in Dialogue and Conflict Transformation», til dari. Boken skal nå brukes til å undervise i dialog på grasrot-nivå i landet som har vært rammet av krig i 40 år.

Dialog styrker lokalsamfunn og bygger motstandskraft mot polarisering, konflikter og splittelse, ifølge rapporter laget for Den norske afghanistankomiteen.

-I en tid med økene polarisering kan dialog være et kraftfullt virkemiddel mange kan ha stor nytte av. Nansen Fredssenter har mer enn 20 års erfaring med dialog-arbeid og en sentral del av vårt oppdrag er å undervise og lære bort metoder som kan komme samfunnet til nytte, sier Alfredo Zamudio, direktør ved Nansen Fredssenter.

Han forteller at i 2020 kommer også en norsk og en polsk versjon av Nansen Fredssenters håndbok, som ble lansert på engelsk våren 2018. Boken inneholder grunnleggende kunnskap om dialog og konflikthåndtering, og blir primært benyttet til kurs og opplæring.