Anita Rapp-Ødegaard blir ny daglig leder ved Nansen Fredssenter

Anita Rapp-Ødegaard overtar stafettpinnen som ny daglig leder ved Nansen Fredssenter på Lillehammer. Rapp-Ødegaard tiltrer 1. september.

Anita Rapp-Ødegaard er glad og ydmyk over å få tilliten som ny daglig leder ved Nansen Fredssenter.

– Nansen Fredssenters styre er glade for at Anita har takket ja til å bli vår nye daglige leder. Anita kjenner godt til senteret fra før, hun er en faglig sterk person med masse pågangsmot og energi, og hun er en god og samlende leder, sier Øyvind Svendsen, styreleder ved Nansen Fredssenter.

Rapp-Ødegaard har hatt flere lederoppgaver tidligere, både fra internasjonalt utviklingsarbeid og i norsk idrett. Siden 2019 har hun jobbet som Dembra-veileder ved senteret, der hun har støttet skoler i arbeidet med å styrke demokratiske ferdigheter og forebygge mot gruppefiendlighet. Hun tiltrer som ny daglig leder 1. september.

– Jeg har stor tro på Nansen Fredssenters arbeid med dialog i en stadig mer polarisert verden, og ikke minst hvor viktig det er å forebygge mot utenforskap og gruppefiendlighet. Jeg er glad og ydmyk over å få tilliten til å lede dette arbeidet videre sammen med det sterke teamet som mine forgjengere har bygget opp.

Rapp-Ødegaard tar over etter Norunn Grande som er konstituert daglig leder og har fungert i stillingen de siste tre årene.

– Nansen Fredssenter har vokst de siste årene og er inne i en god utvikling. Vi opplever stor interesse for vårt arbeid nasjonalt og internasjonalt. Det kjennes bra å gi stafettpinnen videre til Anita som vil ta senteret videre i årene som kommer. Jeg ser fram til å samarbeide videre med henne og resten av teamet.

Rapp-Ødegaards åremål som daglig leder varer i fire år fra 1. september 2023 og kan forlenges.