Barn bygger broer der voksne ikke vil

Bosnia-Hercegovina: Mens barn feirer samholdet, spiller flere politikere på splittelse. Nylig deltok hundrevis av barn på en markering i byen Prijedor.

I byen Prijedor feires samholdet.

-For å skape varig fred og stabilitet må samholdet mellom folkeslagene styrkes, mener Norges ambassadør Guri Rusten.

-I deler av Bosnia-Hercegovina blir barn sosialisert inn i etniske oppvekstgrupper. I disse områdene finnes utfordringer som at barn går på segregerte skoler, og noen skoler er fysisk delt i to med høye gjerder.

Det forteller Guri Rusten, Norges ambassadør i landet som ligger like ved Adriaterhavet og grenser til blant annet Kroatia. En fredsavtale ble inngått for 24 år siden, men segregering er fortsatt en stor utfordring i deler av landet.

Bekymringer over tilstanden er uttrykt fra flere hold. Om du er bosniak, serber eller kroat er ofte avgjørende for hvor du bor og valg av politisk parti. Felles møteplasser er flere steder en mangelvare.

-Det er klart en slik situasjon blir en utfordring dersom folk får bygget opp fiendebilder mot andre grupper. Fiendebilder er lettere å vedlikeholde når folkegrupper lever adskilt og ikke møtes. Dette er en utfordring i deler av Bosnia-Hercegovina, forteller den norske ambassadøren på telefon fra Sarajevo.

Segregeringen blir delvis opprettholdt av skolesystemet

Guri Rusten er Norges ambassadør i Bosnia-Hercegovina.

-Mange av innbyggerne er av blandet etnisitet, men før barna begynner på skolen er de nødt til å definere seg til en bestemt gruppe, sier Rusten.

Samtidig finnes eksempler på at foreldre, lærere og barn protesterer mot det adskilte skolesystemet. En rekke tiltak og krefter arbeider for samhold og møtepunkter. Et av dem er Nansen Dialog-senteret i byen Prijedor. Senteret har i mange år skapt møteplasser mellom de ulike folkegruppene, og jobber spesielt med barn og unge. Nylig ble en stor samling på Mrakovica-fjellet arrangert for niende gang, der 350 elever og lærere deltok.

-Dette er en feiring av det multietniske fellesskapet vi vil ha i Bosnia-Hercegovina, sier Tanja Milovanovic, leder for Nansen Dialog-senteret i Prijedor.

-På denne måten promoterer vi dialog, det flerkulturelle, og fredsbyggende aktiviteter i grunnskolen, fortsetter hun.

Arrangementet ble støttet av lokale myndigheter, inkludert borgermesteren i byene Sanski Most og Prijedor, og en representant fra den norske ambassaden var til stede.

-Vi har i mange år jobbet med relasjoner mellom mennesker, og vi har bidratt til å etablere og bygge relasjoner mellom institusjoner som kommuner og skoler, forteller Milovanovic.

Bringer skoler sammen

Guri Rusten forteller at den norske ambassaden generelt er veldig positiv til prosjekter og aktiviteter som bringer barn og unge fra ulike etnisiteter sammen.

-Alt som fører grupper sammen, som ellers er adskilt, er bra. Skillene mellom folkeslagene må bygges ned, og den norske ambassaden støtter flere prosjekter som handler om forsoning, sier hun.

-Nansen dialog-sentrene jobber med å bringe skoler sammen, og det finnes mange aktører som arbeider for felles pensum og felles skoler. Forsoningsarbeid er absolutt nødvendig og viktig, og må fortsette. Utfordringene i Bosnia-Hercegovina er ikke hugget i stein, fortsetter Rusten.

Møter motvind fra folkevalgte

Læreren Draginja Dada Topić har tidligere fortalt på peace.no at det er mindre vold på skolen der hun jobber i byen Prijedor, etter at de har arbeidet med Nansen-metoden.

Forsoningsarbeidet møter imidlertid motvind av folkevalgte som spiller på etnisk splittelse. På toppolitisk nivå er det mye etnisk retorikk. Det fins politiske partier som er etnisk nasjonalistiske, og samtidig fins de multietniske. Hovedvekten er på de etnisk nasjonalistiske, men de multietniske er i vekst.

Et håp for Tanja Milovanovic i det utfordrende landskapet, er at flere mediekanaler vier oppmerksomhet til det som samler.

-Begivenheten på Mrakovica-fjellet fikk god oppmerksomhet fra media, med intervjuer både i nasjonale og lokale TV-stasjoner, pluss nettaviser, forteller hun.

Samlingen på Mrakovica-fjellet er en feiring av det multietniske fellesskapet i Bosnia-Hercegovina.
Samlingen på Mrakovica-fjellet er en feiring av det multietniske fellesskapet i Bosnia-Hercegovina.

Fakta om Bosnia-Hercegovina:
-Et land med 3.8 millioner innbyggere sør-øst i Europa
-En borgerkrig foregikk mellom 1992 og 1995, da Dayton-avtalen bragte fred.
-Bakgrunnen var at den jugoslaviske staten gikk i oppløsning.
-Krigen var svært voldelig og foregikk mellom serbere, kroater og bosniaker.
-Krigen krevde cirka 100.000 liv og var den største væpnede konflikten i Europa etter andre verdenskrig.
-Landet har siden vært preget av politiske spenninger og manglende økonomisk utvikling.
(Kilde: Store Norske Leksikon)

Fakta om Nansen Fredssenter:
-Har siden 1995 vært et internasjonalt samlingspunkt for dialogarbeid og konflikthåndtering.
-Senteret tilbyr kurs, opplæring og tilrettelegging av dialog for fred og demokrati.
-Har erfaring fra blant annet Balkan, Ukraina, Afghanistan, Irak, Colombia, Polen og flere andre steder.
-Inspirerte til opprettelsen av flere Nansen dialog-sentre i land på Balkan, blant annet i Bosnia-Hercegovina.
-Nansen Fredssenters virksomhet i Norge omfatter blant annet skoler og kommuner som trenger bistand med dialog.