En møteplass for dialog og fredelig konfliktløsning

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred

Om Nansen Fredssenter

Nansen Fredssenter er et kunnskapssenter for freds- og dialogarbeid. Å skape møteplasser for dialog på tvers av konfliktlinjer er senterets kjernekompetanse, utviklet gjennom praktisk erfaring i konfliktområder og i Norge i mer enn tretti år.

Les mer

Nyheter

Våre aktiviteter

Jeg tror at det er på grasrota at vi finner den ekte dialogen, den som handler om samhold og at vi sammen kan ordne opp i utfordringene. Og jeg tror at det å undervise i metoder for dialog er viktig for å bringe folk sammen og skape et varig godt og trygt samfunn.

Ibrahim Afridi

Arbeid internasjonalt

En nyttig erfaring med dagen på Nansen Fredssenter var å få vite mer om meningene til de andre i klassen. Det igjen påvirker hvordan jeg ordlegger meg dersom vi senere en gang diskuterer lignende tema. Jeg blir kanskje mer forsiktig og passer på at jeg ikke fornærmer noen.

Emine Selin Kacar

For skoler

Den lyttende og spørrende metoden jeg lærte hos Nansen Fredssenter har fungert veldig bra under møtene jeg har deltatt i etter kurset. Jeg bruker nå litt ekstra tid på å oppdage og finne mer ut av hva som ligger bak folks meninger, og spørre deltakerne om å fortelle mer.

Nina Lande

Arbeid i Norge

Mitt største læringsutbytte er hvordan jeg kan fasillitere og delta i en dialog, uten å sette egne meninger foran andres. Jeg klarte å ta inn tankene til folk og lytte til dem både med varsomhet og empati, noe jeg aldri opplever i en debatt eller diskusjon.

Marie Cucurella

Kurs og workshops

Dialog

En prosess hvor mennesker lytter til hverandre godt nok til å forandre seg ut fra det de lærer, og hvor en forsøker å ta det den andre er opptatt av inn i egen forståelsesramme, også når en er uenig. Ingen gir opp sin egen identitet, men alle anerkjenner tilstrekkelig den andres perspektiv, til at hun eller han vil oppføre seg annerledes overfor den andre.»

– Pruitt og Thomas, 2007