Skoleprosjektet “Like Muligheter”

Lillehammer kommune ønsket å benytte VM i snøsport for parautøvere som en anledning til å sette fokus på alle menneskers rett til like muligheter – uansett funksjonsvariasjon og annen forskjellighet. Nansen Fredssenters Dembra-veileder ble derfor spurt om å bidra i arbeidet med å lage et undervisningsopplegg for ungdomsskoler høsten 2021.

olfarer, eventyrer og mangfoldig gullvinner i Paralympics, Cato Zahl Pedersen, fortalte sin historie om hvordan det er å leve med funksjonsnedsettelser.

I tillegg til senterets Dembra-veileder bestod arbeidsgruppa av skolesjefen i Lillehammer, en lærer i ungdomsskolen og en prosjektleder i arrangørstaben for VM. Undervisningsopplegget berørte temaer som identitet og fordommer, diskriminering, og inkludering og fellesskap. Øvelsene som ble lagt inn var inspirert av Dembra-øvelser og Nansen Fredssenters dialogiske metode.

Arbeidsgruppa planla og arrangerte også to konferanser for henholdsvis lærere og elever i november, der inspirerende foredragsholdere som Cato Zahl Pedersen og Geir Arne Hageland introduserte tematikken. Pedersen og Hageland bidro til å sette ord på hvordan det er å leve med en funksjonsnedsettelse, hvor viktig det er å se forbi annerledeshet og heller bli nysgjerrig på mennesket bak.   

Etter konferansene skulle undervisningsopplegget kjøres i skoleklassene gjennom vinteren. I tillegg ble alle elever invitert til å være tilskuere en av dagene under VM i februar 2022. De umiddelbare tilbakemeldingene fra lærere som gjennomførte opplegget var at øvelsene skapte gode samtaler og refleksjoner.   

Nær 900 elever og 100 lærere ved tre ungdomsskoler i Lillehammer kommune ble nådd gjennom dette arbeidet.

Les mer om Dembra-programmet ved Nansen Fredssenter.