Dembra

Dembra støtter skolers arbeid med å forebygge fordommer og utenforskap i skolen – gjennom å bygge demokratisk beredskap.

Dembra-programmet (demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme) ved Nansen Fredssenter tilbyr kurs og veiledning i hvordan skolen mer bevisst og systematisk kan bygge demokratisk beredskap og forebygge fordommer, utenforskap og rasisme. I tråd med skolens læreplaner, styrker Dembra arbeidet med elevmedvirkning og deltakelse, refleksjon og kritisk tenkning.

Dembra støtter skolen i arbeidet med en rekke aktuelle spørsmål:

  • Hva kan forebygge fordommer, rasisme og hat
  • Hvordan arbeide med språk, bruk av skjellsord og hatprat
  • Hvordan skape et bredere «vi» på skolen
  • Hvordan jobbe med kritisk tenkning og demokratisk kompetanse
  • Hvordan forebygge polarisering, radikalisering og konspirasjonsteorier

Bli en Dembra-skole

Nansen Fredssenter har Innlandet som sitt nedslagsfelt for Dembra-arbeid. Primært er tilbudet rettet mot skoler på ungdoms- og videregående trinn.

Skoler deltar i ettårige samarbeid, der satsingsområde velges på grunnlag av kartlegginger og den enkelte skoles (personalets og elevenes) behov og ønsker.

Utdanningsdirektoratet finansierer Dembra og anbefaler tiltaket som kompetansetilbud for bedre skolemiljø.

 

Ta kontakt gjerne dersom et Dembra-samarbeid virker interessant for din skole. Prosjektleder for Dembra i Innlandet er Line Røst Thorsrud. 

Les mer om Dembra-programmet.

Vi har opplevd meningsfulle og positive seanser med Nansen Fredssenter. Opplegget er et solid bidrag til arbeidet lærerne gjør med holdninger gjennom skoleåret.

Asgeir Bjørklund, Lillehammer vgs.

Les mer

Ingen er helt fri for fordommer! Vi gjør det alle sammen, kategoriserer og generaliserer. Det er faktisk nødvendig for å orientere oss i verden. Det store spørsmålet er hvordan vi håndterer fordommene våre, og om vi er villige til å reflektere og bevisstgjøre oss selv.

Anita Rapp-Ødegaard

Les mer