Ny håndbok: Praktisk tilnærming til folkedialog

Nansen Fredssenter lanserer ny håndbok om hvordan man fasiliterer folkedialog – inkluderende og åpne samtaler om det som engasjerer oss.

Den nye dialoghåndboken byr på et dypdykk folkedialog, et konsept utviklet av Nansen Fredssenter. Med boken ønsker senteret å dele vår kunnskap, rotfestet i vår erfaringsbaserte metode og med praktiske eksempler.

Boken er en ressurs for alle som er interessert i dialog, fredsarbeid og konflikttransformasjon. Den kan også være et godt supplement for andre som jobber i lignende felt som mekling og konflikthåndtering, kommunikasjon, og ulike former for lokal samfunnsutvikling.

Håndboken er skrevet av Christiane Seehausen og Siri Syverud Thorsen. Agata Urbanik, Norunn Grande og Astrid Folkedal Kraidy har bidratt med verdifulle innspill og korrekturlesning.

Her kan du laste ned dialoghåndboken: The practical approach of Public Dialogue.

Samtaler som betyr noe

Gjennom årenes løp med opplæring og fasilitering av dialog, har flere etterspurt om det fantes en måte å gjøre senterets kunnskap tilgjengelig for en bredere offentlighet, og samtidig styrke enkeltpersoners evne til å håndtere konfliktsituasjoner. Dette var startskuddet for utviklingen av folkedialog som konsept.

En folkedialog er en annerledes og tilrettelagt samtale der aktiv lytting og genuine oppfølgingsspørsmål er viktige ingredienser. Som et slags dialogisk folkemøte er folkedialoger åpne og inkluderende arenaer der hvem som helst kan delta. Ofte kan folkedialoger omhandle sensitive, konfliktfylte eller kontroversielle tema. Målet er alltid å få de oppmøtte til å dele personlige erfaringer og kanskje bedre forstå de man ikke er enige med.

Folkedialoger kan blant annet bidra til å; motvirke polarisering og spenninger i et lokalsamfunn; sikre inkluderende prosesser og beslutningstaking; skape et trygt samtalerom for vanskelige tema; løfte hendelser, arrangementer og viktige samtaler i et lokalsamfunn.

Et utgangspunkt for livslang læring

Folkedialog er fremdeles et relativt nytt konsept og er i stadig utvikling. Med boken ønsker vi å sementere mye av denne kunnskapen og håper at den kan tjene som et godt fundament for inkluderende samtaler. Likevel håper vi at du som tar den i bruk gjør den til ditt eget, og er med på å videreutvikle konseptet.

Nansen Fredssenter understreker samtidig at dette kun er en inngang til et felt som man aldri blir helt utlært i. Som leser inviterer vi deg til å studere boken med samme innstilling. 

Kurs i dialogmetoden

Dialog er et håndverk som ikke utelukkende kan læres teoretisk. Derimot kreves det praktisk øvelse for å bli en god dialogfasilitator. For dem som ønsker å ta i bruk dialogmetoden, anbefaler vi at man har deltatt på minst ett av våre kurs.

Her finner du informasjon om planlagte kurs ved Nansen Fredssenter. Neste kurs i folkedialog er planlagt 23-27. september på Lillehammer.