Møt Nansen Fredssenter på Arendalsuka 2023

Under Arendalsuka 2023, løfter Nansen Fredssenter hvordan krig påvirker skoler og lokalsamfunn i Norge, og hvordan dialog kan bidra til å bygge tillitt mellom parter i konfliktfylt naturforvaltning.  

Foto: Arendalsuka/Mona Hauglid

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Under uka møter du Nansen Fredssenter i Menneskerettighetsteltet sammen med nettverket av freds- og menneskerettighetssentre i Norge.

Nansen Fredssenter er hovedarrangør for to arrangementer og deltar i flere. Under åpningsarrangement mandag 14. august, møter du også direktørene for samtlige syv freds- og menneskerettighetsentre.

Sammen styrker vi demokratiet
Åpningsarrangement, mandag 14. august kl. 11.00

Mandag formiddag ønsker ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, HL-senteret, Narviksenteret, Nansen Fredssenter, Raftostiftelsen, Falstadsenteret og Det europeiske Wergelandsenteret velkommen til åpning av teltet og byr på en lett lunsj med rom for å tenke lange tanker om hvordan vi sammen kan styrke demokratiet i et urolig Europa. På scenen vil du møte direktørene for alle syv sentrene.

Freds- og menneskerettighetssentre i Norge jobber helhetlig og systematisk året rundt for å styrke historiebevisstheten i samfunnet. Vårt mål er å ruste både unge og voksne til kritisk og selvstendig tenkning rotfestet i vårt universelle menneskeverd. Ved å styrke individet, styrker vi fellesskapet slik at vi sammen kan møte de enorme utfordringene vi som samfunn står overfor. Når sterke globale krefter forsøker å splitte oss for egen vinning, må vårt svar være å stå enda sterkere sammen.

Demokratiet vårt er noe vi aldri må ta som en selvfølge. Med demokratiske verdier under så hardt press som vi ser i dag, er det viktigere enn noe

Arrangør: Freds- og menneskerettighetssentrene i Norge.

Facebook-arrangement

Dilemmaer i krig og fred – hvordan påvirker krig samhold i skoler og lokalsamfunn i Norge?
Mandag 14. august kl. 13.00-14.30

Hvilke dilemmaer oppstår i forbindelse med skolens samfunnsansvar med å forebygge mot krig og styrke beredskap for fred?

På kort tid i 2022 kom mange flyktninger som skulle inkluderes i skoler og lokalsamfunn. Det var stor mobilisering for å støtte ukrainske flyktninger. Samtidig opplevde norsk-russiske barn å bli mobbet på skolen, og flyktninger fra andre konfliktområder fikk liten oppmerksomhet.

I denne samtalen skal vi se nærmere på hvordan krig påvirker lokalsamfunn og særlig skolen. Hvordan legger vi til rette for trygge samtaler om de vanskelige spørsmålene om krig og fred, skyld og ansvar, venn og fiende, mens krig pågår og med elever som er direkte berørt i klasserommet?

Samtalen er særlig relevant for deg som er lokalpolitiker, arbeider innen skole- og oppvekst, journalist i lokalmedia, lærer, forelder og elev.

På scenen:

Terje Oscar Halland, rektor ved Moltemyr skole i Arendal

Lætif Akber, 2. kandidat til fylkestingsvalget for Rødt Agder

Ingrid Aspelund, leder for Ungdomseksjonen ved Wergelandsenteret

Ingun Steen Andersen, nasjonal fagkoordinator og faglig veileder i Dembra, HL-senteret

Arrangører: Nansen Fredssenter, Det Europeiske Wergelandsenteret og ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Facebook-arrangement

Dialog som brobygger i konfliktfylt naturforvaltning
Tirsdag 15. august kl. 12.15-13.30

Med eksempel fra Tanavassdraget, verdens viktigste vassdrag for atlantisk laks, skal vi utforske hvordan dialog kan bidra til å bygge tillitt mellom partene i konfliktfylt naturforvaltning.

Villaksen ble rødlistet i 2021, noe som førte til at Tanaelva ble stengt for laksefiske. Som en konsekvens av nedstengingen økte konfliktnivået mellom den samiske lokalbefolkningen og statlig forvaltning. For å forebygge ytterligere eskalering av konflikten og for å skape en plattform for god forvaltning av elva, er det nødvendig med inkluderende møteplasser der alle stemmer blir hørt og anerkjent.

Nasjonalt villakssenter har engasjert Nansen Fredssenter for å legge til rette for dialog i et forøk på å bygge broer mellom de ulike interessene. Dialog er en langvarig prosess hvor deltakerne gjennom lytting og gode spørsmål lærer av hverandre og kan finne nye måter å angripe en kompleks situasjon på. I denne samtalen deler vi erfaringer fra dialogprosessen med å berge villaksen i Tanaelva og ser på mulig overføringsverdi til andre ressurskonflikter.

Samtalen starter kl. 12.15, med kaffe og lett servering fra kl. 11.45.

På scenen:

Dag Hessen, biolog og professor ved Universitetet i Oslo

Silje Karine Muotka, sametingspresident, Norske Samers Riksforbund (NSR)

Alf Olsen Jr., daglig leder Nasjonalt villakssenter

Christiane Seehausen, seniorrådgiver ved Nansen Fredssenter

Velkommen ved Norunn Grande, daglig leder Nansen Fredssenter

Arrangører: Nansen Fredssenter og Nasjonalt villakssenter

Facebook-arrangement

Menneskerettighetsteltet finner du på Langbrygga i Pollen.

Oversikt over alle arrangementer i Menneskerettighetsteltet finner du i programoversikten på Arendalsukas hjemmeside.

Arendalsuka 2023 går av stabelen 14-18. august.

LES MER: Evakuert fra Taliban, deaktivert i Norge?

LES MER: Kjønnsapartheid under Taliban