Hva er Dembra? Velkommen til digitalt nettmøte

Ønsker skolen din støtte i arbeidet med inkludering og demokrati? Ønsker dere en sterkere satsning mot fordommer, utenforskap og rasisme? Velkommen til digitalt orienteringsmøte, tirsdag 24. januar.

Dembra-programmet tilbyr skoler veiledning, kurs og nettbaserte ressurser i arbeidet med å forebygge mot ulike former for gruppefiendlighet, utenforskap og rasisme. Gjennom programmet støtter vi skoler i arbeidet mot ulike former for ekstremisme, antisemittisme og muslimfiendtlighet ved å bygge demokratisk beredskap.

I tråd med skolens læreplaner styrker Dembra arbeidet med elevmedvirkning, deltakelse, refleksjon og kritisk tenkning. Målet er å bygge rause og robuste skolefellesskap, hvor det er rom for ulikhet og uenighet.

LES MER: Lillehammer vgs. tar skolemiljø på alvor

Hva er en Dembra-skole?

Tilbudet er primært rettet mot skoler på ungdoms- og videregående trinn, og tilbys ved seks av landets freds- og menneskerettighetssentre. Nansen Fredssenter på Lillehammer har ansvaret for Dembra med Innlandet som nedslagsfelt.

Skoler som deltar får tildelt en Dembra-veileder, og følger et løp med kartlegging, valg av satsingsområder, gjennomføring av aktiviteter, evaluering og videreføring.

Møt Dembra-veilederen for Innlandet

Tirsdag 24. januar inviterer Dembra til digitalt orienteringsmøte for skoleledere, lærere og lærerstudenter.

Her får du vite mer om hva Dembra gjør og hva et mulig Dembra-samarbeid innebærer. Det blir også anledning til å stille spørsmål direkte til Dembra-veileder Line ved Nansen Fredssenter.

Arrangementet er åpent og uforpliktende, men krever påmelding for å delta.

Lenke til Facebook-arrangementet finner du HER.