Dialog-sommerskolen lykkes med digitale løsninger

Hvert år i juni blir Nansen Fredssenter fylt av livlige deltakere på sommerskolen, i samarbeid med Universitetet i Oslo. I år ble tilbudet nettbasert grunnet Koronaviruset.

Det er forunderlig stille i det romslige kursrommet på Nansen Fredssenter. På et bord ruver et kuleformet web-kamera på en stilk. Inn døra kommer tre rådgivere og setter seg foran kameraet. De gjør seg klare til dagens nettbaserteøkt med formidling av dialog og fredelig konflikthåndtering.

Samtidig som stillheten preger dialogrommet på Nansen Fredssenter, sitter kursdeltakere i USA tett på opptøyer og uro i gatene. En av dem bor i Minneapolis, et kvartal unna stedet der George Floyd ble drept av en politimann få uker i forveien.

-Jeg skulle ønske at vi kunne ta deltakerne våre hit og møte dem ansikt til ansikt, og virkelig få muligheten til å lytte til hvordan de opplever situasjonen i hjemlandet. Noen ganger må folk bevege seg ut av konteksten fordi den er for overveldende til å kunne reflektere på den beste måten. Og å fjerne seg fra konflikten fysisk er viktig for å kunne nå gjennom med budskap om fredelige løsninger, sier Christiane Seehausen, seniorrådgiver ved Nansen Fredssenter.

Anita Rapp-Ødegaard (t.v.), Christiane Seehausen og Siri Syverud Thorsen holdt årets dialogsommerskole i juni.

Lykkes med å skape trygghet også digitalt

Hun har laget et digitalt undervisningsopplegg sammen med kollegaene Siri Syverud Thorsen og Anita Rapp-Ødegaard. De var usikre på om de ville greie å formidle fredssenterets kjernebudskap over nettet, men tilbakemeldingene i etterkant har vært overraskende gode.

-Mange har fått aha-opplevelser og sier de har lært mye. Flere har oppdaget verdien i lytting og grepet sjansen til å praktisere, forteller Siri.

-Sommerskolen ble bra til tross for begrensningene i det digitale rommet, og det er vi veldig fornøyde med. Vi har lykkes med å skape trygghet, ifølge studentens tilbakemeldinger. Og nok trygghet til at flere har delt sterke og personlige historier. De har følt seg som en del av et fellesskap. For oss er det fint å høre når vi selv ser en del digital barrierer, sier Anita.

Fridtjof Nansen, Nansen Fredssenters inspirator, skuer mot web-kameraet som bidrar til at budskap om fred og forsoning kan sendes over internett.

Fikk store oppdagelser

I fjor på samme tid var rommene og den grønne hagen på utsiden fylt med ungdom og voksne fra 13 land. Samtalene var livlige, ikke minst i pausene. Flere av dem fortalte om store oppdagelser og anvendbar læring:

Moses Ray Ogwang har en lederstilling i helsevesenet i Uganda. Han ville promotere dialog blant kollegaene fordi det øker mulighetene til å bruke ressursene godt. Andre oppdagelser var verdien av mangfold, ulike meninger og perspektiver.

Yodunika Seneviratne jobber ved et universitet i Sri Lanka. Hun fikk en erkjennelse av viktigheten i å lytte aktivt, og slik bli i stand til å ta klokere beslutninger. Seinn Seinn Min fra Myanmar jobber for Leger uten grenser. Hun satte pris på undervisningen i å åpne opp for å forstå den andre, i stedet for å forsvare egne posisjoner.

Spørsmålet blir da, har det vært mulig å gi lignende opplevelser over internett?

-Mitt inntrykk er ja, men de får nok ikke følt det på kroppen på samme måte. Årets deltakere vil kanskje ikke sitte med en like sterk trygghet i hvordan de kan ta lærdommen med seg videre, mener Anita.

-Vi har sådd frø i form av en solid introduksjon i dialogiske perspektiver og metoder. Men det er en forskjell på nettbasert undervisning og en fysisk opplevelse, sier Siri.

-Noe av det vi har vært nødt til å kutte fra programmet i år er rollespill med dialog, og som vi vet bidrar til de dypere opplevelsene. Det har vi dessverre ikke kunnet gjennomføre med en nettløsning, forteller Christiane.

Anita Rapp-Ødegaard (t.v.), Christiane Seehausen og Siri Syverud Thorsen forbereder seg til årets dialogsommerskole som bar preg av at de fleste deltakerne opplevde kurset i konteksten av opptøyene i USA.

Vanskelige situasjoner krever utblåsning i forkant

Årets Dialog-sommerskole hadde 11 deltakere fra tre land, tilknyttet ulike universiteter i USA og programmet «Peace Scholars». De fleste opplevde kurset i konteksten av opptøyene, og flere deltok direkte i protestene.

Fins det en mulighet for dialog i en så utfordrende situasjon som preger USA nå?

-Ja, men utblåsninger i forkant ville være helt nødvendig. En løsning kunne være dialog innad i begge leire først, slik at de senere kunne bli klare for dialog sammen, sier Christiane.

-Vi ser noe av det samme blant minoriteter i Norge. Det fins så mye velbegrunnet sinne og frustrasjon, at det å bringe begge grupper sammen for raskt ikke vil fungere. Da ender man lett med angrep og forsvar, legger hun til.

Les også om Rahel Ambachew og Ezra McNair som opplevde store kontraster mellom fredsundervisning og virkeligheten i gatene i hjembyen i USA.

Den internasjonale sommerskolen (ISS) ved Universitetet i Oslo har røtter tilbake til 1947. Den er et læringsfellesskap av studenter som kommer sammen for å studere, samhandle og øke forståelsen og god vilje mellom nasjoner.

Nansen Dialog-sommerskolen (NDSS) er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Nansen Fredssenter og 7 høyskoler i USA. NDSS er en uke med erfaringer i dialog og trening i endring av konflikter. NDSS 2020 ble koordinert av Siri Syverud Thorsen, Christiane Seehausen og Anita Rapp-Ødegaard.

Tekst og foto: Kai Nygaard