Opptøyene i USA preget Dialog-sommerskolen

Flere av deltakerne på Dialog-sommerskolen lever tett på opptøyene etter drapet på George Floyd. For Rahel og Ezra var kontrasten stor mellom fredsundervisning og virkeligheten i gatene.

Rahel og Ezra fra USA deltok på sommerskolen gjennom Nansen Fredssenter og Universitetet i Oslo.

Bare et kvartal unna stedet der George Floyd ble drept, satt Ezra McNair hjemme og deltok i den nettbaserte fredsundervisningen. Samtidig pågikk protester og uro i gatene på utsiden.

-Da sommerskolen startet den første dagen hadde jeg akkurat våknet. Det var fortsatt røyk på rommet fra brannene som herjet byen natten i forveien, og jeg var utmattet og traumatisert etter en nattevakt i nabolaget, forteller Ezra.

Vil aldri bli som før

Studenter ved Den internasjonale sommerskolen ved Universitetet i Oslo tilbringer vanligvis en uke på Nansen Fredssenter. Men i år måtte Nansen Dialog-sommerskolen arrangeres over nettet på grunn av Korona-viruset. Å skulle studere og delta i undervisning har mildt sagt vært krevende for flere.

-Den første dagen var jeg ikke i humør til å lære. Jeg var distrahert og sendte tekstmeldinger for å finne ut hvilke av mine venner som hadde blitt arrestert eller slått, eller hvem som brukte natten til å forsvare seg mot væpnede angrep, sier Ezra.

Drapet av Floyd i Minneapolis har utløst en bølge av demonstrasjoner over store deler av USA og flere steder i verden, mot rasisme og politivold. Ezra har fulgt alt på tett hold, samtidig som han har begrenset deltakelsen av frykt for å bli smittet av Korona-viruset. Han mener det som skjer nå vil prege USA for all fremtid.

-USA vil aldri vil gå tilbake til normalen etter denne sommeren. Samfunnet vårt blir omorganisert, noe som skaper frykt, smerter og usikkerhet, sier han.

Protestene gir håp

Rahel Ambachew bor like utenfor Seattle i staten Washington. Hun beretter om flere uker med protester i storbyen, der demonstrantene har skapt en egen sone i bysentrum kalt «Capitol Hill Organized Protest zone». Der får de være i fred uten politiets inngripen.

-Det som skjer i USA nå er absolutt trist. Samtidig gir det håp å se alle organisasjonene og protestene. Spesielt det at ungdommen leder protestene gir meg håp om at neste generasjon er rustet til å skape endringer, sier hun.

Rahel opplever dialog som et meningsfullt tema i det som foregår i hjemlandet.

-Det er viktig å lære om fred og konfliktendring, spesielt i denne situasjonen. Det er utmattende å bli misforstått. Å lære hvordan man fører en effektiv og transformerende dialog er fruktbart, det bidrar til endring og handling, sier hun.

Styrket fellesskapet

-Mange av ferdighetene vi lærer på sommerskolen er ekstremt viktige for å legge til rette for dialog internt i samfunn og fellesskap, mener Ezra.

Han forteller at opptøyene har skapt tettere bånd naboene imellom, og han opplever kunnskapen om dialog som relevant. Samtidig anser han dialog og fredelige løsninger som noe fjernt i den virkeligheten han lever i.

-Fredelig konfliktendring er lite anvendelig i hvordan sorte i USA interagerer med politi og hvite som jobber for å holde de sorte nede. Dessverre, når urolighetene var på sitt verste her, så var det absolutt ikke rom for dialog. Vi måtte arrangerer vakthold i nabolaget og patruljere våre egne gater, og vi måtte være klare til å forsvare hjemmene våre mot nynazister og alle andre som ville forårsake skade. På det tidspunktet var det ikke rom for samtale. Livene våre var i fare, forteller Ezra.

Naboene var de eneste han stolte på.

-Nynazister har ingen ønsker å komme med, de var i nabolaget mitt kun for å forårsake skade. Blant dem fantes politiet som håndhevet portforbud, og som ville skyte med ikke-dødelige prosjektiler på folk som var ute, og arrestere dem. De eneste vi kunne stole på var naboene våre. På en skummel måte har alt dette bragt meg og naboene mine mer sammen, fordi vi alle har måttet koordinere forsvarsstrategier.

Politikerne må lytte

Rahel peker på dialog som et verktøy politikere og styresmaktene burde ta i bruk.

-Styresmaktene og politikerne bør arrangere dialog om behovene til de svarte, og om hvordan man kan plukke fra hverandre det rasistiske systemet som USA opererer på, sier hun.

Ezra påpeker at ingen har ønsket å lytte når svarte amerikanere har uttrykt sine meninger.

-Dialog har ikke hatt noen suksess mellom hovedaktørene når det gjelder sakens kjerne. Myndighetene i byen har historisk sett ikke lyttet til de svartes stemmer når vi har sagt ifra, med mindre vi har flyttet grensene for hva lovlige protester er. Vi har måttet ty til mer drastiske tiltak for å få lokalpolitikere til å ta vår smerte på alvor. Situasjonen er bare altfor oppe i dagen til å kunne ha en vellykket dialog. De fleste svarte opplever at tiden for samtaler er forbi, sier han.

Undertrykking av fargede

Ezra synes det er vanskelig å skulle lære om det han kaller «vage fredskonsepter», når det i grunnen ikke er noe han har opplevd selv.

-Det er utrolig vanskelig for meg å skulle distansere meg fra det som skjer rundt meg nå. Fred i USA likestilles ofte med status quo, som betyr undertrykkelse av fargede mennesker. Fred i amerikansk forstand er derfor ikke noe jeg er interessert i, sier han.

Bør ha utblåsning i forkant

Christiane Seehausen ved Nansen Fredssenter har stor forståelse for at budskap om dialog og fredelige løsninger kan være utfordrende å forholde seg til midt i en konflikt, og særlig for dem som opplever urettferdighet.

-Det er normalt at parter i sterk konflikt ikke har lyst til å møtes og snakke. Noe av det mest tidkrevende i en dialogprosess, er ofte å forberede og gjøre seg klar til å kunne møtes i samme rom. En løsning kan være dialog innad i begge leire først og slik skape rom for utblåsning av følelser og sinne. Da øker sjansen for at partene senere blir klare for å delta i dialog sammen, sier hun.

Dialog-sommerskolen gir inspirasjon til et videre engasjement for dialog- og fredsarbeid. Årets elever lærte blant annet å analysere og kartlegge konflikter. De fikk en grunnleggende innføring i dialog, lærte om aktiv lytting og å stille gode spørsmål – som er sentrale nøkler i arbeidet for fredelig endring av konflikter.