Vi søker ny Dembra-veileder!

Vi kombinerer dialogarbeid med forebygging av fordommer og gruppefiendtlighet. Nå kan du få det som sannsynligvis er Innlandets mest spennende utviklingsjobb i skolen!

SØK PÅ STILLINGEN

Til rollen som Dembra-veileder i Innlandet søker vi deg med bred erfaring fra skolen og et sterkt engasjement for skolens arbeid med inkludering og forebygging av gruppefiendtlighet. Du vil veilede skoler i lokale utviklingsprosesser, bidra med kurs og kompetanseheving for skolenes personale og drive videreutvikling av Dembras tilbud. Stillingen vil inngå i et sterkt faglig kollegium på Nansen Fredssenter, der kjernekompetansen på dialog vil gi deg god støtte inn i arbeidet med Dembra.

Dembra (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme) er et nasjonalt utviklingsprogram for skoler som tilbyr veiledning, kurs og nettbaserte ressurser for forebygging av ulike former for gruppefiendtlighet, som fordommer, fremmedfrykt, rasisme, antisemittisme og ekstremisme. Tilbudet er rettet mot hele skolen – fra barneskole til videregående opplæring. HL-senteret i Oslo leder satsingen, og Nansen Fredssenter tilbyr Dembra for skoler i Innlandet .

Stillingen vil ha følgende arbeidsoppgaver:

  • Rekruttering av skoler til Dembra-samarbeid, veiledning og oppfølging av personalgrupper
  • Kurs for lærere, skoleledere og andre ansatte ved skoler
  • Lede videreutviklingen av Dembra i Innlandet
  • Delta i utvikling av det nasjonale Dembra-nettverket gjennom deltakelse på møter, konferanser m.v.
  • Bidra i Nansen Fredssenters øvrige arbeid med skoler og skoleklasser

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Lærerutdanning, PPU eller annen relevant høyere utdanning
  • Erfaring som lærer og/eller skoleleder, eller annen relevant undervisningserfaring
  • Kompetanse og/eller erfaring i veiledning

Dembra-veilederen må påregne en del dagsreiser i Innlandet og bør ha førerkort og tilgang til bil.

Hvem er du?

Vi søker en samfunnsengasjert person med gode pedagogiske og organisatoriske evner. Du er imøtekommende og har god evne til formidling, både muntlig og skriftlig. Du er kreativ, initiativrik og en selvstendig medarbeider med høy arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner. Du har erfaring med å skape engasjement og forankring i utviklingsprosesser. Du er motivert til å holde deg oppdatert om relevant forskning og aktuelle samfunnsdebatter. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Hvorfor velge Nansen Fredssenter som din nye arbeidsgiver?

Hos oss vil du få mulighet til å være med og gjøre en forskjell for flere. Du får jobbe med gode og samfunnsengasjerte kollegaer lokalt, samt være koblet til et nasjonalt nettverk for faglig påfyll. Hos oss er vi opptatt av den gode samtalen, og dialogen står sentralt som vårt fremste verktøy. Vi har en rekke samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt.

Du blir en viktig del av spennende fagmiljø som arbeider med å bygge kompetanse og skape møteplasser for dialog på tvers av konfliktlinjer. Høy grad av påvirkning på egen arbeidshverdag og fleksibel arbeidstid.

Nansen Fredssenter ønsker mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Arbeidssted vil være på våre kontorer på Nansenskolen, Lillehammer.

Identifiserer du deg med dette? Vi gleder oss til å høre fra deg.

For mer informasjon om stillingen kontakt rådgiver i Adecco Select, Hilde Bolstad: 481 44 303 | hilde.bolstad@adecco.no

Søknadsfrist 18. februar 2024

Søk HER.

Om arbeidsgiveren

Nansen Fredssenter arbeider med å skape møteplasser for dialog på tvers av konfliktlinjer. Denne kjernekompetansen har senteret utviklet gjennom praktisk erfaring i Norge og i konfliktområder i mer enn tretti år.

Gjennom opplæring, formidling og tilrettelegging av dialog, fremmer Nansen Fredssenter menneskerettigheter, forsoning og fred. Arbeid i og med skoler er en vesentlig del av senterets virksomhet, da skolen er en viktig arena for å forebygge fordommer, gruppefiendtlighet og konflikt

Nansen Fredssenter ble etablert i 2010 etter sammenslåing av Norsk Fredssenter (stiftet i 1988) og Nansen Dialog (etablert i 1994), er en av to virksomheter under stiftelsen Nansenskolen, og samlokalisert med folkehøgskolen.

Nansen Fredssenter er ett av sju freds- og menneskerettighetssentre i Norge som har grunnfinansiering over statsbudsjettet via Kunnskapsdepartementet. De andre sentrene er Arkivet, Falstadsenteret, HL-senteret, Raftostiftelsen, Narviksenteret og Det Europeiske Wergelandsenteret.