Velkommen til Afghanistanuka 2022

14-17. november går Afghanistanuka av stabelen i Oslo. Gjennom uka setter vi søkelys på Afghanistan og utfordringer landet står overfor, ett år etter Taliban tok makten.

Siden 2014 har Afghanistanuka samlet politikere, journalister, akademikere og aktivister til samtaler om Afghanistan og sentrale utfordringer landet står overfor.

Afghanistanuka er et samarbeid mellom Afghanistankomiteen, PRIO (Peace Research Institute Oslo), Chr. Michelsens Institutt og Nansen Fredssenter. Hensikten er å skape en møteplass for samtale og økt forståelse for Afghanistan i Norge, og samtidig stimulere til debatt.

Årets uke har fått tittelen: «Possibilities in a Sea of Trouble? Afghanistan’s Past, Present and Future».

Etter to tiår med vestlig militær tilstedeværelse og forsøk på å bygge en demokratisk stat, står landet nå overfor en rekke kriser på flere fronter under det nye regimet.

For å forstå den kaotiske situasjonen som utspiller seg og mulige veier ut, er det viktig med kunnskap og solide analyser om de bakenforliggende årsakene. Med til sammen 11. arrangementer på plakaten forsøker vi å presentere et bilde av dagens Afghanistan, men også vise lysglimt av håp og peke på hvordan fremtiden kan se ut.

Det fleste arrangementer vil foregå på engelsk og er åpne for alle, men krever påmelding i forkant. Enkelte vil også bli strømmet. For mer informasjon og program, se HER.

Dette er noen av høydepunktene du kan få med deg under Afghanistanuka 2022.

Taliban Land
Filmvisning og samtale med filmskaper Nagieb Khaja

I samarbeid med Film fra Sør, viser vi filmen Taliban Land, laget av den prisbelønnede krigskorrespondenten og forfatteren Nagieb Khaja. Filmen følger Khaja som etter maktovertakelsen reiste til Afghanistan for å skildre den nye politikken, først og fremst som menneske, dernest som journalist.

Etter filmen deltar Khaja i samtale med Terje Watterdal, landdirektør i Afghanistankomiteen.

Når: Mandag 14. november kl. 18.00-20.00
Sted: Vega Scene

OBS: Krever billett

Les mer

Religiøse ledere i Afghanistan
Hva er deres rolle under Talibans styre?

Gjennom krig og fred og skiftende regimer, har moskeer og religiøse institusjoner spilt en viktig rolle i det afghanske samfunnet. Ofte forventes det også at religiøse ledere skal opptre som meklere i konflikter. Samtidig er deres posisjon omstridt blant mange afghanere og det internasjonale samfunnet.

Hvilket handlingsrom har religiøse ledere under dagens styre? Før maktovertakelsen hadde også kvinnelige religiøse ledere posisjoner i samfunnet. Hvordan er situasjonen nå? Kan religiøse ledere innta rollen som brobyggere for ikkevold og fred?

Deltakere: Hayauddin Tamkin, Nazifa Jalili, Kaja Borchgrevink

Moderator: Norunn Grande

Når: Tirsdag 15. november kl. 10.30-11.30
Sted: PRIO

Les mer

Påmelding

Dialog om kvinners rettigheter i Afghanistan
Hvordan engasjere seg og til hvilken pris?

Etter at Taliban tok over makten, har situasjonen for kvinner forverret seg og de blir stadig mer usynlig i det offentlige rom.

Som en respons på undertrykkelse og vold, ser vi også eksempler på motstand både i Afghanistan og i nabolandet Iran. Protestene har spredt seg raskt gjennom sosiale medier og resultert i demonstrasjoner i mange land, ledet av menneskerettighetsaktivister i diasporamiljøer.

Dette arrangementet arrangeres vil først bestå av en scene-dialog, før vi åpner opp for folkedialog hvor alle frammøtte kan delta. Samtalen fasiliteres av Norunn Grande, Siri Syverud Thorsen og Hasina Shirzad.

Deltakere på scenen: Horia Mosadiq, Nora Ingdal, Masood Karokhail og Roxanne Sharpour.

Når: Tirsdag 15. november kl. 17.00-19.00
Sted: PRIO

Les mer

Påmelding

Norges og det internasjonale samfunnets rolle i Afghanistan

Hva er framtidsutsiktene for en gradvis normalisering av Taliban-regimet med resten av verden? Hva er status nå, og hva har vi lært siden Taliban tok makten? Finnes det muligheter for samarbeid med sivilt samfunn, uten å gå veien om de nye makthaverne?

Arrangementet innledes av utenriksminister Anniken Huitfeldt, etterfulgt av en panelsamtale.

Deltakere: Masood Karokhail, Sha Gul Rezaye, Terje Watterdal

Moderator: Kristian Berg Harpviken kl. 18.00-20.00

Når: Onsdag 16. november
Sted: PRIO

Les mer

Påmelding

En samtale med forfatter Åsne Seierstad

Afghanistankomiteens generalsekretær, Liv Kjølseth, i samtale med Åsne Seierstad om hennes nye bok «Afghanerne».

Når: Torsdag 17: november kl. 18-00-19.00
Sted: PRIO

Samtalen vil foregå på norsk.

Les mer

Påmelding

Afghanistanuka 2022 er støttet av Norad og Fritt Ord.