Unge i sentrum av ærlige generasjonsmøter

I juni inviterte Nansen Fredssenter unge voksne til en dialoguke med kursing og samtaler dedikert til generasjonstematikk. I løpet av uken fikk de også stifte nærmere bekjentskap med fredsarbeidere i Afghanistan og Chile.

«Det blir aldri fred uten dialog mellom generasjonene», uttrykte en ung afghansk deltaker på sommerskolen «Afghanistan – håp om en framtid» for snart tjue år siden.

Dette var utgangspunktet for Pockets of Peace 2021. Tjue unge voksne i alderen 18-30 var invitert til en uke med dialogiske øvelser og samtaler på Nansenskolen i Lillehammer. I sentrum for disse samtalene stod den økende avstanden mellom generasjonene – en av vår tids store utfordringer.

Møter med chilenske og afghanske fredsarbeidere

I løpet av uka fikk deltakerne erfare hvordan dialog kan skape forståelse og forebygge konflikt både lokalt og internasjonalt.

For første gang i senterets historie ble det også gjennomført hybride dialoger med fredsarbeidere i Afghanistan og Chile, som deltok digitalt.

Mange tok til orde for at stadig flere unge våger å ta plass og heve stemmen. Samtidig illustrerte flere av historiene fra afghanerne og chilenerne at unge er utsatt for sterke kontrollmekanismer på bakgrunn av kjønn, kultur, religion, og forventninger fra familie og samfunnet.

Inviterte til folkedialog

Dialoguka ble rundet av med en folkedialog med tittelen: «Ærlige generasjonsmøter – hvordan forstår vi hverandre?». Til dialogen ble det invitert representanter fra eldre generasjoner.

Møteplassen ble en personlig og utilslørt samtale med mange ulike berøringspunkter som ansvarlighet og miljøspørsmål, gjensidig respekt, samt hvordan teknologi påvirker relasjonen mellom unge og eldre.  

«Pockets of Peace 2021» var et kick-off-arrangement til vårt alumninettverk med samme navn. Nettverket ble lansert høsten 2021. Dialoguka mottok økonomisk støtte fra Den norske UNESCO-kommisjonen.