Opplæring av studenter fra hele verden

Nansen Fredssenter har i mange år samarbeidet med ulike universiteter og studentdrevne initiativer, og i 2021 kurset vi rundt 100 internasjonale studenter i dialog og dialogfasilitering.

ISFiT samler studenter fra hele verden til dialog, begivenheter og kulturelle arrangementer. Foto: Ylva Ullahammer Bordsenius.

Dialogworkshop for fredsstudenter i Tromsø

Nansen Fredssenters mangeårige samarbeid med Senter for Fredsstudier ved UiT fikk i 2021 et digitalt format. På grunn av pandemien ble den årlige turen til nord byttet ut med en intensiv dialogworkshop for et knippe studenter fra mange ulike land. I løpet av tre dager ble de introdusert for dialog som metode for konflikttransformering, og fikk bryne seg på verktøy for å kartlegge konflikter fra eget liv. Studentene ga tilbakemeldinger om at de satte pris på det interaktive ved aktivitetene, og at mange hadde fått nye forståelser av hva det vil si å lytte. 

«These were very impactful days» sa en av studentene den siste kursdagen. «This was the most interesting lecture I’ve had in a long time» sa en annen etter innføringen i dialog og konflikttransformering. 

Kursing av verdens største studentfestival

Annenhvert år inviterer den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim (ISFiT) studenter fra hele verden til ti dager med dialog, kulturelle begivenheter og workshops. I 2021 inviterte ISFiT studenter fra Polen og Ungarn til å snakke om utfordringer og muligheter rundt konflikter i hjemlandene. Fredssenteret skreddersydde kurs for studentfestivalen, i år med et spesielt fokus på temabaserte dialoger.

Normalt holder Nansen Fredssenter kursene med fysisk deltakelse, men i år ble plattformen digital på grunn av pandemien. Gjennom kursene har deltakerne lært om hovedprinsippene i Nansen Fredssenters dialogmetode – aktiv lytting, å stille gode spørsmål, å vise empati og respekt, samt om rollen som tilrettelegger for dialog. I tillegg har deltakerne deltatt på webinar med Alfredo Zamudio som bidro med erfaringer fra Chile – der dialogmøter over internett er mye brukt for å bygge tillit. Siri Syverud Thorsen presenterte også erfaringer fra digitale dialoger i Polen, Irak, USA og Syria.

Digital dialogfasilitering i Tyskland

I 2021 fortsatte Nansen Fredssenter sin mentorrolle for ISWI – International Student Week Ilmenau i Tyskland. Siden deres dialogprosjekter også ble påvirket av koronapandemien, ble studentene kurset i digital fasilitering av dialog, samt folkedialogmetoden. Studentene planla å benytte den nyvunne kompetansen i en egen dialoguke av studentfestivalen, der de skulle fasilitere ulike dialoger. Temaet for årets festival var «Climate change, environmental conservation and sustainability».