Nansenseminaret 2024: Beredskap for fred – hva trenger vi?

Årets seminar setter søkelyset på alternative måter å tenke beredskap på. Velkommen til Lillehammer lørdag 1. juni.

Hva trenger vi for å sikre fred og forebygge krig, i Norge og internasjonalt? Dette spørsmålet stiller vi under Nansenseminaret 2024. Russlands angrepskrig mot Ukraina utfordret samholdet og ytringsrommet her i Norge. Den brutale krigen mot Gaza har satt oss i en ny alarmberedskap, og samtalene domineres av et fokus på militær opprustning. Dette ønsker vi å utfordre, ved å trekke fram alternative måter å tenke beredskap på.  

Nansenseminaret åpner opp for viktige samtaler om krig og fred ved å identifisere og skape rom for aktuelle problemstillinger. Vi legger til rette for et samtaleforum der en kan stille de vanskelige spørsmålene, samt uttrykke tvil, usikkerhet og et mangfold av perspektiver og meninger.

Nansenseminaret samler norsk fredsbevegelse, aktivister, politikere, organisasjonsfolk, fagmiljø, studenter og andre som er interesserte i aktuelle problemstillinger knyttet til krig og fred i bred forstand.

NÅR: Lørdag 1. juni kl. 10.00-16.45
STED: Nansenskolen, Lillehammer
Språk: Norsk

Her kan du melde deg på Nansenseminaret 2024.

Seminaret er gratis og åpent for alle, og er et samarbeid mellom Nansen Fredssenter, Nansenskolen og Program i internasjonale studier ved Høgskolen i Innlandet.

PROGRAM
(programmet er under utarbeidelse og oppdateres fortløpende)

09.30-10.00
Kaffe/te og bakst.

10.00-10.10
Velkommen med musikalsk innslag ved Jørund R. Salicath Halvorsen.

10.10-10.30
Beredskap for fred

Innledning og refleksjoner ved Norunn Grande, spesialrådgiver ved Nansen Fredssenter.


10.30-11.30:
Utfordringene ved beredskapen for fred internasjonalt

Hvordan fungerer FNs sikkerhetsråd? Hvilke utfordringer står det overfor i dagens verdenssituasjon?  
Micheline Grung, statsviter og forsker ved Internasjonale studier, Høgskolen i Innlandet


Hvorfor velger land i det globale sør en «aggressiv nøytralitet»?

Gregory Ferguson-Cradler, førsteamanuensis og ansvarlig for Internasjonale studier, Høgskolen i Innlandet


Hvordan tenker et av verdens mest militariserte samfunn, Israel, beredskap og sikkerhet for egne innbyggere? Og hvilke konsekvenser får 7. oktober 2023?
Hanne Eggen Røislien, spesialrådgiver for kultur i Forsvarsstaben, doktorgrad på det israelske forsvaret.

11.30-11.45: Pause


11.45-12.30:
Kunst og kultur som virkemiddel i en konfliktfylt verden


Hvordan kan kunst bidra til beredskap, forsoning og åpne ytringsrom?
Frøydis H. Knutsen, kunstner og linjeansvarlig for Visuell kunst på Nansenskolen.


Wounds
Mari Meen Halsøy presenterer det relasjonelle og stedsspesifikke kunstprosjektet «Wounds», som har vært i kontinuerlig utvikling siden 2010. Prosjektet foregår i Beirut, og setter fokus på de langvarige og negative konsekvensene av det å leve i et konfliktområde. 

12:30-13:30: Enkel lunsj


13.30-15.00:
Hva er vår beredskap for fred nasjonalt og lokalt?

Korte innledninger ved – og scenedialog med:

Linn Stalsberg
Sosiolog og forfatter av boka «Krig er forakt for liv – et essay om fred».

Bengt Fasteraune
Stortingsrepresentant for Innlandet (Sp) og medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen. Tidl. oberstløytenant ved Heimevernets skole- og kompetansesenter på Dombås.

Kari Eilertsen
Enhetsleder ved Brann- og redningsskolen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, samt medlem i Ekstremismekommisjonen. Tidligere Dembra-veileder ved Narviksenteret.

Dag Hoel
Raufossing og forfatter av boka «Fred er ei det beste – fra innsida av den norske ammunisjonsindustrien». En bok om tabuer i et samfunn som lever av krig.

15.00-15.15: Pause


15.15-16.30
Folkedialog fasilitert av Nansen Fredssenter

Folkedialogen er en arena for refleksjon, der alle som ønsker det kan snakke sammen om sine tanker knyttet til seminarets tema og respondere på det som har blitt formidlet i løpet av dagen. I folkedialogen er det rom for å stille vanskelige spørsmål, uttrykke tvil og usikkerhet, samt uttrykke et mangfold av perspektiver og meninger. Samtalens konkrete innhold er det deltakerne i folkedialogen selv som bestemmer, etter at tilretteleggeren starter med å stille et nøye planlagt åpningsspørsmål.


16.30-16.45: Oppsummerende refleksjoner ved Lavleen Kaur, kunstnerisk leder for «Den mangfaldige scene» og medlem av Nansen Fredssenters fagråd.

Nansenseminaret samarbeider med Norsk Litteraturfestival som går av stabelen på 27. mai-2. juni på Lillehammer. For deg som er interessert i temaer knyttet til krig og konflikt, anbefaler vi også følgende arrangementer:

Fredag 31. mai

Å flykte fra krig og undertrykkelse (kl.13.00-13.50)
Kim Thúy, Yohan Shanmugaratnam og Maria Horvei

Å arve en krig (kl. 14.00-14.50)
Guri Hjeltnes, Joanna Rubin Dranger og Kjell Westö

Lørdag 1. juni

Krigens lange skygge (kl. 17.00-17.50)
Guri Hjeltnes, Simon stranger og Kjell Westö

Å skrive om Quisling og Rinnan i dag (kl. 18.00-18.50)
Anna Bache-Wiig, Nicolaj Frobenius, Siv Rajendrem og Tore Rem

Søndag 2. juni

Krigen som fortsetter å hjemsøke oss (kl. 14.00-14.50)
Guri Hjeltnes, Ingar Sletten Kolloen og Kjell Westö

Hele festivalprogrammet

Nansenseminaret 2024 er støttet av Fritt Ord.