Nansenseminaret 2023: Dilemmaer i krig og fred

Nansenseminaret er en møteplass for de viktige samtalene om krig og fred. Velkommen til Lillehammer lørdag 10. juni.

Lørdag 10. juni inviterer Nansen Fredssenter, Nansenskolen og Høgskolen i Innlandet til et gratis dagsseminar med foredrag, panelsamtaler og dialog om de vanskelige spørsmålene rundt krig og fred: Hva skjer med ytringsrommet når det er krig? Hvilken plass har pasifisme i dag? Hvordan ønsker vi flyktninger fra krig velkommen i Norge? Hva gjør krig med oss?

Med Russlands angrepskrig på Ukraina som bakteppe, vil vi identifisere aktuelle dilemma og løfte blikket mot prinsipielle spørsmål om forebygging av krig og beredskap for fred.

Profilerte innledere vil rette søkelys på sentrale utfordringer innenfor ulike fagfelt som kultur, forskning, undervisning, politikk, fredsbevegelse og forsvar. Seminaret vil også inkludere erfaringer fra flere konfliktområder.   

Her er det rom for å uttrykke tvil, usikkerhet, og et mangfold av meninger og perspektiver om et komplisert og dagsaktuelt tema.

TID: Lørdag 10. juni kl. 10.00-17.00

(kaffe og bakst fra 09.30)

STED: Nansenskolen, Lillehammer

SPRÅK: Norsk

Her kan du melde deg på Nansenseminaret 2023.

Nansenseminaret er gratis og åpent for alle, og det blir servert lunsj til alle oppmøtte.

PROGRAM

Se også vårt Facebook-arrangement.

Internasjonalt fagforum: Dilemmas in War and Peace

Nansen Fredssenter arrangerer også et internasjonalt fagforum med deltakelse fra ulike nettverk innen sivilt fredsarbeid. Om du ønsker å gå i dybden og reflektere sammen i fellesskap om metoder og tilnærminger i freds- og dialogarbeid, er du velkommen til å søke plass.

Om dette høres ut som noe for deg, meld gjerne din interesse til post@peace.no, så vil du få tilsendt mer informasjon.

Tidligere kursdeltakere og medlemmer av vårt alumninettverk, Pockets of Peace, er særlig oppfordret til å delta.

Fagforumet «Dilemmas in War and Peace» går av stabelen 11.-13. juni på Nansenskolen i Lillehammer. Språk: Engelsk.

Nansenseminaret 2023: Dilemmaer i krig og fred mottar støtte fra Den norske UNESCO-kommisjonen