Møt oss på Arendalsuka 2024, 12-16. august

Blant samtalene vi løfter på Arendalsuka i år, er forslaget om å innføre en sivil beredskapstjeneste og hva et slikt «pliktår» for 19-åringer kan inneholde. Du finner oss i Menneskerettighetsteltet.

Fredsbygging, demokrati og unge er stikkord for flere av samtalene som Nansen Fredssenter inviterer til på Arendalsuka. Her fra fjorårets arrangement med Det Europeiske Wergelandsenteret i Menneskerettighetsteltet.

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Hvert år deltar vi i Menneskerettighetsteltet sammen med nettverket for freds- og menneskerettighetssentre i Norge.

I år deltar vi med tre samtaler sammen med våre samarbeidspartnere. Sentrene kickstarter uka med et felles arrangement mandag formiddag.

Menneskerettighetsteltet finner du på Langbrygga.

Konflikter i verden treffer det norske samfunnet
Mandag 12. august kl. 11-12.30

Mandag formiddag står direktørene selv på scenen for å åpne Menneskerettighetsteltet, under årets tematikk “Konflikter i verden treffer det norske samfunn”. Direktørene fra Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, HL-senteret, Nansen Fredssenter, Raftostiftelsen, Falstadsenteret, Det Europeiske Wergelandssenteret og Stiftelsen Narviksenteret ønsker våre gjester hjertelig velkommen inn i samtalen. Samtalen vil oppsummeres og avsluttes med innlegg fra Birthe Nordahl, generalsekretær for Samarbeidsrådet for tros- og livvssynssamfunn (STL).

Arrangører: Freds- og menneskerettighetssentrene i Norge

Les mer
Facebook-arrangement

Opplæring i demokrati – hvordan vet vi at det virker?
Mandag 12. august kl. 13.00-14.00

Det foregår en verdikamp i Europa mellom liberale demokratiske verdier og autoritære strømninger. Skolen løftes stadig frem som én av de viktigste arenaene i samfunnet for å demme opp mot denne utvikling. Politikere, beslutningstakere og eksperter påpeker at det er viktigere enn noen gang at barn og unge både lærer om demokrati og får erfare demokrati i praksis for å kunne ivareta og videreutvikle demokratiet.

Men hvordan vet vi om demokratiopplæringen virker? Er all demokratiopplæring «god» opplæring? Og hvordan kan undervisning i demokrati komme alle barn og unge til gode i stedet for å gjenspeile og forsterke ulikheter i samfunnet?

På seminaret får du innblikk i oppdatert forskning og erfaringer fra praksis, som kan hjelpe oss i kampen for et mer demokratisk samfunn.

Medvirkende:
Evy Jøsok, Førstelektor, OsloMet
Ingrid Aspelund, Leder for ungdomsseksjonen, Wergelandsenteret
Grete Vandvik, Rådgiver, Redd Barna
Anita Rapp-Ødegaard, Daglig leder, Nansen Fredssenter
Astrid Folkedal Kraidy, Seniorrådgiver, Nansen Fredssenter

Arrangører: Det Europeiske Wergelandsenteret, Nansen Fredssenter

Les mer

Beredskap for fred – hva kan et år med siviltjeneste inneholde?
Tirsdag 13. august kl. 09.15-10.15

Arrangementet er inspirert av forslaget fra Stavanger Ap og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun om å innføre et pliktår for 19-åringer. I tillegg til førstegangstjeneste i Forsvaret er det tenkt en sivil beredskapstjeneste.

Spørsmålet vi ønsker å stille er hva et slikt år bør inneholde og hva det kan bety for unge mennesker og samfunnet. Hva er beredskapskompetanse og hva bør læres? Hvilke samfunnsoppgaver kan inngå i tjenesten? Hvordan passer dialog og ikkevoldelig konfliktløsning i en beredskapstenkning, som et supplement til militært forsvar? Hvordan kan en mulig siviltjeneste gjøres attraktivt for 19-åringer?

Medvirkende:  
Dag Mossige, gruppeleder i Stavanger bystyre, Arbeiderpartiet
Norunn Grande, spesialrådgiver, Nansen Fredssenter
Kristian Berg Harpviken, fredsforsker, Institutt for fredsforskning/Peace Research Institute Oslo (PRIO)
Amanda Hylland Spjeldnæs, leder, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
Knut Leikvam, direktør, Narviksenteret

Samtalen starter kl. 09.15. Kaffe og enkel servering fra kl.09.00.

Arrangører: Nansen Fredssenter, Narviksenteret

Les mer
Facebook-arrangement

Taliban mot resten? Afghanistan mellom isolasjon og engasjement
Onsdag 14. august kl. 08.00-08.45

Tre år er gått siden Talibans inntog i Kabul. Siden den gang har Taliban-ledelsen gradvis konsolidert makten, den interne kritikken har stilnet. Internasjonalt er det liten enighet om hvordan en skal forholde seg til Taliban. På det ene ytterpunktet har vi de som mener at all kontakt må unngås, på det andre har vi de som tar til orde for normalisering. Norge har gått i bresjen for utvidet dialog og engasjement. 

Målsettingene spiker, fra regimeendring eller politisk reform til terrorbekjempelse eller videreføring av bistand. Mot slutten av 2023 gikk FNs sikkerhetsråd inn for en trinnvis tilnærming, der Talibans innfrielse av internasjonale krav skulle føre frem til anerkjennelse, men det hele gikk raskt i lås.

  • Hva har vi lært etter tre år med Taliban med makten? 
  • Ser vi en effekt av internasjonalt press og sanksjoner? 
  • Har noen forsøkene på engasjement og dialog gitt resultater? 
  • Er det behov for en ny internasjonal tilnærming?

Medvirkende:
Andreas Motzfeldt Kravik, Statssekretær, Utenriksdepartementet
Kristian Berg Harpviken, Research Professor, PRIO
Norunn Grande, Spesialrådgiver, Nansen Fredssenter
Torunn Wimpelmann, Research Director, Chr. Michelsens Institutt
Terje Watterdal, Landdirektør, Afghanistankomiteen

Arrangører: Afghanistankomiteen, Nansen Fredssenter, Institutt for fredsforskning (PRIO), Chr. Michelsens Institutt.

Les mer
Facebook-arrangement

Dembra – Skolen som arena for å forebygge utenforskap, rasisme og udemokratiske holdninger
Torsdag 15. august kl. 16.30-18.00

Hvordan bli tryggere i arbeidet med å forebygge fordommer og rasisme i skolen? Dembra gir lærere, skoleledere og lærerutdannere verktøy og veiledning til å skape inkluderende skolemiljø og bygge demokratisk kompetanse.

I dette tredelte seminaret belyser vi tre tema som er svært aktuelle i skolen. Utenforskap, rasisme og hvilken rolle overordna del av læreplanen egentlig har. 

Medvirkende:
Judith Svedjan Klein, PhD-stipendiat, Høgskolen i Innlandet

Solveig Hessaa-Szwinto, Samfunnsviter og fagkoordinator for medborgerskap og mangfoldskompetanse, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Anna Aase Ugland, Dembra-veileder og PhD-stipendiat ved UiA, Dembra og ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Elisabeth Gryting Saunes, Dembra-koordinator og leder for Læringsarena, Dembra og ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Arrangører: Dembra

Les mer