– Man må ikke sette himmel og helvete i bevegelse for å ta på joggesko og komme seg ut

Nansen Fredssenter og Norsk Skogmuseum inviterte til folkedialog om nordmenns forhold til natur i koronatid. For statsforvalter Knut Storberget er det et tankekors at det må en pandemi til for å åpne blikket mot nærnaturen.


«Norge og Korona» er navnet på en serie folkedialoger som Nansen Fredssenter gjennomfører i samarbeid med kulturinstitusjoner over hele landet. Hensikten med turneen er å tilrettelegge for viktige samtaler i kjølvannet av pandemien – hvordan den endret oss som samfunn og individer.

Hos Norsk Skogmuseum på Elverum, var det vårt forhold til naturen som ble satt under lupen. Knut Storberget, statsforvalter for Innlandet fylke, var personlig invitert for å dele sine tanker om tematikken – både som embetsmann og privatperson.

– Samtalene om «krisene i krisen» forsvinner lett i de store diskusjonene om smittevern og restriksjoner. Det gjelder for eksempel ensomhet og psykisk helse, tillitt og mistillit, hvordan vi opplever pandemien på tvers av generasjoner, men også hva naturen betyr for oss i en vanskelig tid, hevder Storberget.

Storberget: – en personlig åpenbaring

Til tross for at Storberget har bodd over 50 år i Elverum – tett på de store dype skogene, har pandemien gitt en personlig åpenbaring for nærnaturen.

– Jeg har aldri blitt så godt kjent med nærmiljøet mitt som i koronatid. Som en pause fra hjemmekontoret har det blitt mye pølsegrilling, knapt 5-600 meter fra hjemmet. Dette har familien satt stor pris på. Man må ikke sette himmel og helvete i bevegelse for å ta på joggesko, komme seg ut og nyte fantastisk natur.

Samtidig mener han at pandemien er et tydelig signal om å bruke mindre for å nyte mer.

– Jeg tror mange i større grad reflekterer over hvilke muligheter vi har i lokalmiljøet.

Du trenger ikke å sette deg på et fly for å nyte en god ferie. Sånn sett tror jeg at det kan komme noe godt ut av pandemien, at vi senker skuldrene og forhåpentligvis reduserer forbruket.

En «debrief» over hva vi har opplevd

En folkedialog er en annen type samtale enn en debatt eller diskusjon. Alle oppmøtte inviteres til å dele erfaringer og lytte til hverandre på en ærlig, utfordrende og åpen måte. Personlige erfaringer, refleksjoner og meninger er i fokus fremfor tall, fakta og argumentasjon.

– Dette var en fin og annerledes opplevelse. Rett og slett en bra «debrief» etter en spesiell tid. Som politiker er det ikke dialog man praktiserer mest. Da blir det heller skarpe ordskifter og gjerne populariserte svart-hvitt argumenter. Dialog derimot, gir muligheten til å reflektere over hva man har hørt, opplevd og følt på uten å bli kvast motsagt.

This image has an empty alt attribute; its file name is dscf5437-1024x741.jpg
I en folkedialog er det ikke tall og argumenter som tar plass, men folks egne fortellinger.

Den «uforanderlige» naturen

Selv om dialogen løfter fram et bestemt tema, kan man ikke forutsi hvilke veier samtalen tar, nettopp fordi deltakerne og deres fortellinger står i fokus. Likevel, et gjennomgående tema var naturens terapeutiske kvaliteter i en tid preget av isolasjon og restriksjoner.

– For meg representerer naturen noe uforanderlig som alltid er der, når verden ellers fremstår kaotisk, uttrykte en av de frammøtte.

Den «vanskelige» naturen

Samtidig mente enkelte at pandemien også har synliggjort interessekonflikter og den «vanskelige» naturen.

– Et vanlig argument fra hytte- og eiendomsutviklere er at folk ikke bruker områdene der det skal bygges ut. Når flere tar naturen i bruk, får vi det lengre fram i pannebrasken, at naturen har en egenverdi for allmenn rekreasjon. Bruk er det beste vern, spilte en av deltakerne inn.

En annen la til:

– Klart det er bra at flere tar i bruk uteområdene mer, men en av konsekvensene er at vårt fotavtrykk også medfører slitasje på sårbar natur.

This image has an empty alt attribute; its file name is dscf5406-scaled.jpg
Mange opplever det befriende å ikke måtte argumentere for et bestemt syn, men heller i fellesskap lytte, fortelle og reflektere slik at man oppnår økt forståelse.

– Vi trenger mer dialog

Statsforvalteren har mange oppgaver, og blant disse er å gi tydelige retningslinjer for saker som omhandler både vern og utbygging av natur. Ifølge Storberget er det berikende å lytte til vanlige folks erfaringer, både som nabo og statens forlengede arm.

– Vi forstår bedre at vi ikke er alene om våre opplevelser. Det gjelder både det som er vanskelig, men også de fine øyeblikkene som farger hverdagen. Som statsforvalter og som tidligere justisminister, har jeg vært opptatt av å bringe sammen mennesker og grupper med ulike ståsteder. Derfor trenger vi mer dialog, og dette kan vi lære mer av, sier Storberget avslutningsvis.