– Kunnskap om mangfold og demokrati er kanskje det viktigste man lærer i skolen

Møt Vegard Jerpåsen! 25-åringen fra Lier bistår Nansen Fredssenter i disse dager med vårt undervisningsopplegg for elever i videregående skole.   

Vegard Jerpåsen fra Lier bistår Nansen Fredssenter med dialogopplæring for unge.

På et vis føles det som å komme «hjem» igjen for Vegard. Som tidligere elev ved Nansenskolen har han trasket i disse gangene før, men denne gang på jobb for Nansen Fredssenter. I høst skal han gi skoleungdom i Lillehammer verktøyer for å bygge gode klassefellesskap, men også som samfunnsmedlemmer.

Identitet, fordommer og hverdagsrasisme er blant temaene som skal berøres i møte med elevene.

– Dialog er spennende og ikke minst nødvendig. Jeg er interessert i å få et bedre innblikk i hvordan Nansen Fredssenter jobber med tematikken i praksis. Jeg ser veldig fram til å møte norsk skoleungdom, og lytte til deres erfaringer og refleksjoner, forteller Jerpåsen.

Dialogerfaring fra ISFiT

Vegard trives med mange jern i ilden. Parallelt med skoleprosjektet er han på innspurten av sin masteravhandling i historie ved NTNU, med temaet alliert bombing av Norge under 2. verdenskrig.

Krig og fred henger unektelig sammen, og han forteller selv om egne erfaringer med bruk senterets dialogmetode. Under studietiden i Trondheim har han vært nestleder for dialogprosjektet i ISFiT, verdens største internasjonale studentfestival.

– Vi ble anbefalt, blant annet av Nansen Fredssenter, å sette søkelys på Polen og Ungarn. I disse landene har man sett på med bekymring over den økende polariseringen i samfunnet, og menneskerettigheter under press. Senteret har vært en verdifull støttespiller både med kunnskap om den politiske situasjonen og kursing i dialogisk metode, forklarer han.

I sommer deltok han også på senterets dialoguke Pockets of Peace, en uke dedikert til kursing og gjennomføring av dialoger, blant annet med fredsarbeidere i Afghanistan og Chile.


Viktig å lytte til unge stemmer

På spørsmålet om hvorfor vi trenger dialog i skolen er han klar:

– Kunnskap om mangfold og demokrati er noe av det viktigste man lærer i skolen. Det er ofte de voksne som tar plass i disse samtalene, men det er helt avgjørende at vi lytter til hva de unge tenker. Styrker vi fellesskapet i skolen styrker vi også de unges medborgerskap, ansvarsfølelse og delaktighet i samfunnet.