Jordmødre for fred i Afghanistan – Bevisstgjøring og konfliktløsning

Deeva Biabani er utdannet jordmor og jobber ved sykehuset i Gjøvik. Sammen med Nansen Fredssenters Norunn Grande legger hun planer for prosjektet Jordmødre for fred i Afghanistan. – Jordmødre får tilgang til lokale politikere og familieoverhoder, forteller hun.

Deeva Biabani.

– Jordmoryrket er akseptert for kvinner i Afghanistan, forteller Biabani, som har vært tilbake i hjemlandet fire ganger siden 2003. Kvinnelige lærere og politikere kan få problemer, og kvinnelige ingeniører får ikke jobb, men jordmødre blir ikke hindret i å jobbe. Til og med Taliban aksepterer dem.

I et land med en mannsdominert kultur og liten sikkerhet, er det å bli jordmor et av få yrkesvalg en kvinne kan ta for å få et selvstendig liv med egen inntekt. Det gir status i landsbyene og en mulighet til å bidra til politiske prosesser.

– Det at unge kvinner utdanner seg til jordmødre og reiser tilbake til landsbyene de kommer fra, gir en unik tilgang til familiene. De blir respektert og får slippe inn i hjemmene. Dermed kan de bevisstgjøre kvinnne om rettigheter – hva er fred, hva fortjener kvinnene og barna og mennene – alle fortjener fred, sier Biabani.

På siden av politikken

Både kvinner og menn hører på jordmødrene, og de blir invitert på politiske møter og får tilgang til lokale politikere. Ved valg bidrar de til å få kvinner til å stemme. Mullahene har akseptert dem, og de får dermed en unik tilgang til det afghanske samfunnet. Denne tilgangen er et resultat av at jordmødrene ikke oppfattes som politiske aktører.

Tilliten til myndigheten i Afghanistan er svært lav. Lærere oppfattes som å tilhøre staten. Selv leger blir sett på med skepsis, mens jordmødrene blir betalt lokalt og dermed ikke sett på som en del av maktapparatet. Likevel er det slett ikke ufarlig eller lett å være jordmor i Afghanistan. En kvinne kan aldri reise alene, og de er derfor avhengig av å ha med seg en mannlig slektning når de skal reise til fødsler. Det kan føre til at de ikke kommer seg avgårde hvis de ikke får noen med seg. Kidnappinger forekommer også, for jordmødrene har penger. Folk mister raskt tilliten til dem hvis de blander seg åpenlyst i politikk.

Bevisstgjøring og konfliktløsning

– Jordmødrene skal ikke bare ta i mot barn, men bevisstgjøre kvinnene om både helse og samfunn. De har også en mulighet til å nå fram til mennene som de færreste afghanske kvinner har,sier Biabani. Konfliktløsning er allerede en del av jordmorutdannelsen i Afghanistan. Biabani opplever at studentene er interessert i å lære mer. Det er viktig å knytte dette til yrkesutøvelsen.

– Bevisstgjøring av jordmødre kan bidra til å forandre hele det afghanske samfunnet. Kvinner som utdanner seg blir selvstendige og kan utrette mye. De får økonomisk trygghet fordi de tjener sine egen penger, sier Biabani. Prosjektet Jordmødre for fred i Afghanistan ble stemt til topps i Norges Fredsråds avstemming om fredsskatt, og får 36 000 kroner til å sette i gang prosjektet. Pengene skal brukes til å gjennomføre en undersøkelse blant jordmorstudentene om deres rolle i lokalsamfunnet. Biabani har selv litt erfaring, men trenger mer kunnskap.

– Vi vet for lite om hvordan jordmødrene bruker sine kunnskaper om konfliktløsning. Ved å skaffe oss denne kunnskapen, kan vi gjøre denne delen av jordmødrenes arbeid mer målrettet, sier Biabani.ShareShareTweet