Ja vi kan snakke over video, men kan vi ha en skikkelig dialog?

Dialog kan bygge broer mellom delte grupper og samfunn. Men hva skjer når fysiske møter blir erstattet med internett?

Nansen Fredssenter har organisert nettbaserte dialogmøter og opplæring for folk i Afghanistan, Polen, Chile, Syria og Irak.

– Gjennombruddet skjedde da jeg sluttet å se på nett-dialog som en erstatning til fysiske møter, sier Betka Wójcik.

Hun var litt skeptisk da Korona-viruset tvang kommunikasjon over hele verden til å gå online, inkludert dialogaktivitetene til Nansen Fredssenter – der hun hadde deltatt på kurs.

Den skeptiske holdningen endret seg da hun begynte å fokusere på mulighetene.

-Jeg begynte å tenke på nettdialog som et annet rom og en annen måte å kommunisere på, som har utfordringer, men også muligheter. Jeg begynte å tenke – hvordan kan jeg bruke alle fordelene, sier Wójcik.

2020 var året da dialog-møtene måtte flykte til det digitale rommet, og trenden ser ut til å fortsette i 2021. Etter utbruddet av Korona-viruset i mars i fjor begynte de ansatte ved Nansen Fredssenter umiddelbart å øke aktivitetene i digitale møterom. På slutten av året hadde senteret fått mye erfaring med de digitale verktøyene knyttet til dialog.

Denne artikkelen er kun tilgjengelig på engelsk, bytt språk oppe i høyre hjørne for å lese mer om fordeler og ulemper med nettbaserte dialoger.