Internasjonalt fagseminar: Dilemmaer i krig og fred

Velkommen til Pockets of Peace 2023: Dilemmaer i krig og fred, en møteplass for de vanskelige spørsmålene og viktige samtalene om krig og fred.

Søk HER

Søndag 11.-13. juni inviterer Nansen Fredssenter fagpersoner, aktivister og andre relevante aktører innen dialog og fredsarbeid til internasjonalt fagseminar på Lillehammer. Gjennom dialogisk refleksjon og erfaringsutveksling vil vi rette fokus mot aktuelle dilemma rundt krig og fred. Med dette som ramme er målet å skape en møteplass for utfordrende spørsmål, kompleksitet og usikkerhet, fremfor konklusjoner og absolutte svar.

Talibans maktovertakelse i Afghanistan og Russlands angrepskrig mot Ukraina har konfrontert oss alle med hvor komplekst landskapet mellom krig og fred er. I en verden som for mange oppleves stadig mer utrygg, uforutsigbar og voldelig, er det nødvendig at fredsarbeidere kommer sammen og stiller seg selv de vanskelige spørsmålene som oppstår i krig og fred.

Hva gjør disse dilemmaene med oss og hvordan responderer vi til dem? Hvordan forbereder vi oss på fred? Hvordan forholder vi oss til ansvar og skyldfølelse i krigstid? Hva er pasifismens plass i den nåværende fredsbevegelsen? Når er en krig vunnet? Hvem sympatiserer vi med, og hvorfor? Hva betyr ikke-vold i praksis? Kan krig stoppes uten vold? Når er det tid for dialog? Hva er grensene for dialog?

Med utgangspunkt i personlige erfaringer fra spesifikke kontekster rundt om i verden, skal vi disse dagene løfte blikket mot grunnleggende spørsmål for fredsarbeidere og sivilsamfunn verden over. Sammen skal vi utforske de individuelle, samfunnsmessige, og faglige utfordringene, mulighetene og motsetningene vi står overfor.

Med en kombinasjon av dialoger, workshops og forelesninger vil dette seminaret skape rom for det faglige så vel som det personlige, der deltakernes egne erfaringer og refleksjoner er i fokus og vil være styrende.

Under kan du se programmet for seminardagene:

NÅR: Søndag 11. juni til tirsdag 13. juni

HVOR: Nansenskolen og Nansen Fredssenter, Lillehammer

SPRÅK: Engelsk

KOST OG LOSJI

Deltakeravgift: 1 750 NOK/150 EUR. Dette dekker overnatting og måltider alle seminardager, samt middag lørdag 10. juni for ankomne. Reise må deltakerne dekke selv.

Søknad

Fagseminaret har begrenset med plasser og deltakerne velges ut på bakgrunn av erfaring og bakgrunn. Dette er et forum for internasjonale fagfolk og praktikere, inkludert frivillige og aktivister. Tidligere deltakere på våre kurs og workshops, samt medlemmer av vårt alumninettverk er særlig oppfordret til å søke.  

Søk HER

OBS: Plasser på fagseminaret gis fortløpende. Søk plass så snart som mulig. Bekreftede deltakere vil få tilsendt praktisk informasjon, deriblant informasjon om betaling og mulighet til å komme med innspill på personlige tilpasninger som diettbehov og lignende.

Pockets of Peace 2023: Dilemmaer i krig og fred mottar støtte fra Den norske UNESCO-kommisjonen