Holocaustdagen 2024: Lansering av nasjonalt undervisningsopplegg

Lørdag 27. januar markeres den internasjonale Holocaustdagen. I den anledning lanserer Nansen Fredssenter et nytt nasjonalt undervisningsopplegg for ungdommer.

Seks millioner jøder ble drept under Holocaust, men tankegodset som lå bak har en mye lengre historie. Antisemittisme i form av fordommer, hat og aggresjon mot jøder forsvant heller ikke med krigens slutt og Nazi-Tysklands fall.

2024 ser man fremdeles eksempler på fiendebilder rotfestet i antisemittiske holdninger, samt andre former for gruppefiendtlighet. For å hindre ytterligere hat og vold, er det viktig med kunnskap og inkluderende samtaler som bryter ned skillelinjer.

Et verktøy for samtaler om antisemittisme

I anledning den internasjonale Holocaustdagen lanserer Nansen Fredssenter et nytt nasjonalt og gratis undervisningsopplegg til skoler og andre aktører. Opplegget er utarbeidet i samarbeid med Jødisk Museum i Oslo, og har blitt testet på lærerstudenter ved NTNU, samt flere hundre elever i Lillehammer-regionen gjennom tre år.

Dette er et vandrende undervisningsopplegg som gir lærerne et verktøy til å snakke om Holocaust og antisemittisme. Hensikten er å fremheve menneskeverdet til enkeltmenneskene som ble ofre for nazismen, og samtidig utforske mekanismene bak antisemittismen og andre former for gruppefiendlighet.

For selv om avstanden er stor mellom nazistenes konsentrasjons- og utrydningsleire og norske skolegårder, brukes også i dag ordet «jøde» som skjellsord. Også i dag opplever jøder i Norge at de er en utsatt minoritet.

Undervisningsopplegget utformet av Nansen Fredssenter og Jødisk Museum i Oslo, gir lærerne et verktøy for å snakke om Holocaust og antisemittisme.

Nærområdet som læringsarena

Undervisningsopplegget er laget slik at man selv kan gjennomføre en vandring i sitt eget nærområde, og koble historiske steder og fortellinger knyttet til 2. verdenskrig og Holocaust til økten. Underveis gis det konkrete tips og anbefalinger. Til slutt har vi beskrevet eksempelet på hvordan Nansen Fredssenter gjennom flere år har gjennomført opplegget for elever i Innlandet.  

Målgruppen er hovedsakelig 9. og 10. trinn på ungdomsskolen. Likevel kan opplegget enkelt tilpasses alder, kunnskapsnivå, klassens egenart og lokale kontekst. Andre interesserte kan også benytte seg av opplegget.

Estimert tidsbruk er 75-90 minutter (ikke inkludert vandretid mellom postene).

Dialogisk pedagogikk

Undervisningsopplegget støtter opp under læreplanens prinsipper om sosial læring og utvikling, og passer fint til arbeid under de tverrfaglige temaene Folkehelse og livsmestring og Demokrati og medborgerskap.

Opplegget er også basert på Nansen Fredssenters dialogiske metode. Et viktig prinsipp er at alle snakker på vegne av seg selv, og deler sine tanker og erfaringer. Her er det elevenes erfaringer, meninger og kunnskap som står i sentrum.

Om du har prøvd ut dette undervisningsopplegget vil vi gjerne høre fra deg. Send oss en melding via post@peace.no eller tagg @nansenpeace på instagram.

Last ned undervisningsopplegget: Snublesteiner og antisemittisme

Eksempel på undervisning med elever i Lillehammer.

DEN INTERNASJONALE HOLOCAUSTDAGEN

Den internasjonale Holocaustdagen er en årlig internasjonal minnedag for ofrene for Holocaust. Dagen blir markert over hele verden den 27. januar, datoen for frigjøringen av fangene i den største konsentrasjons- og utrydningsleiren Auschwitz-Birkenau i det Nazi-okkuperte Polen.

Nansen Fredssenter oppfordrer også alle til å delta på HL-senterets nasjonale markering kl. 18.00 ved deportasjonsmonumentet på Akershuskaia. Du kan også følge arrangementet digitalt.

Dagen markeres også mange andre steder i landet. Full oversikt finner du HER.

Les mer på HL-senterets hjemmeside eller se Facebook-event.