Henrik Jarholm ny kommunikasjonsrådgiver ved Nansen Fredssenter

Møt Henrik Jarholm (31), senterets nyeste tilskudd i teamet. Framover skal han bidra til å synliggjøre Nansen Fredssenter som nasjonal og internasjonal aktør innen dialogisk fredsarbeid.

Henrik Jarholm, kommunikasjonsrådgiver ved Nansen Fredssenter.

Den nyansatte trønderen har nå bosatt seg i Lillehammer for å bistå med sin kommunikasjonsfaglige ekspertise. Henrik er utdannet sosialantropolog med felterfaring fra Indonesia, hvor han har forsket på skogkonflikter og urfolksidentitet. Han er også utdannet lektor i samfunnsvitenskap, med pedagogikk-utdanning fra NTNU.

– Nansen Fredssenter har et solid omdømme både nasjonalt og internasjonalt. Noe av det som appellerte ved jobben er visjonen om at tillit og fred først kan skapes når mennesker møtes på tvers av skillelinjer. Senteret har utviklet en metodikk som nytter, og det kjennes bra å ta del i dette, forteller han.

Skal synliggjøre senterets kompetanse

Henrik har internasjonal fagbakgrunn fra blant annet Brasil og Færøyene, og bred arbeidserfaring fra lokal- og fagpresse. Lengst fartstid har han fra kommunikasjonsbyrået PKOM, hvor han leverte innhold til aktører innen marin- og maritim virksomhet, teknologi, og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.

– Nansen Fredssenter har ambisjoner om å heve vår stemme som kunnskaps- og kompetansesenter innen dialog og fredelig konfliktløsning. Med Henrik på laget styrker vi vår formidlingskompetanse ytterligere, og muligheten til å nå ut til enda flere unike brukere, sier Norunn Grande, daglig leder ved Nansen Fredssenter.

Den nye kommunikasjonsrådgiveren tiltrådde i stillingen 1. august.